Organisation og ledelse

På disse sider findes information om Norddjurs Kommunes direktion, organisations- og ledelseskodeks samt organisering.

I Norddjurs Kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.

Disse værdier danner grundlag for organisationens virke og er med i alt vi gør.

Værdierne gælder alle ledere og medarbejdere og det er et fælles ansvar at leve op til værdierne.

Værdierne skaber rum for, at den enkelte arbejdsplads, decentralt og tæt på kerneopgaven, kan træffe de gode beslutninger.

Læs mere om organisationen, organisations- og ledelseskodeks, chefer og direktion på disse sider.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune