Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Næste ceremoni bliver den 23. september 2024.

Tilmelding kan ske fra den 1. august til den 4. september 2024.

Tilmelding sker ved at skrive en mail via den digitale postkasse til Norddjurs Kommune.

I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”.

I mailen bedes du oplyse:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Antal gæster

Alternativt kan tilmelding ske ved at ringe til telefon 21 48 39 88 eller 20 26 63 52 med ovenstående oplysninger.

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto.

Det skal være en af de tre nedenfor:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Ved ceremonien vil du møde repræsentanter fra Norddjurs Kommune.