EAN-numre

Her finder du Norddjurs Kommunes EAN-numre.

Søg eller fold alt ud:

Afdeling/institution: EAN-nr.: Telefonnr.:
Direktionssekretariat og HR 5798004401002 89 59 10 42
Økonomisk sekretariat 5798004401019 89 59 18 33
Bogholderi og løn 5798004401125 89 59 18 19
IT-afdelingen 5798004401026 89 59 15 15
Digitaliseringsteamet 5798004402702 89 59 11 01
Borgerservice 5798004401514 89 59 10 00
Ungeindsatsen 5798004401279 89 59 10 00
Jobcenter 5798004401507 23 48 41 81
Erhvervsafdelingen 5798004415115 23 48 41 81
Borgerservice - Ydelser 5798004401729  
Helbredserklæring 5798004401422 89 59 19 19
Arbejdsmarkedsafdeling 5798004400227 23 48 41 81
Fællessekretariatet 5798004400234 89 59 20 14
Afdeling/institution: EAN-nr.: Telefonnr.:
Velfærdssekretariatet 5798004415016 24 67 24 55

Myndighedsafdelingen

   
Myndighedsafdelingen - Voksen/ Handicap 5798004401248 89 59 30 25
Myndighedsafdelingen - Børn og Unge 5798004374979 89 59 30 16
Børne- og Ungecenter Norddjurs (BUCN) 5798004374986 89 59 17 00
Projektafdelingen (BUCN) 5798004402900  
Specialaflastning:(BUCN) 5798004402818  
Familiehuset 5798004374948 89 59 42 70
Myndighedsafdelingen - Administration 5798004376294 89 59 15 55

Socialområdet

   
Administrationen 5798004401781 89 59 15 50
Handicap og psykiatri, vest 5798004365700 89 59 23 00
Rusmiddelcentret 5798004415030 89 59 42 50
Sundhedsplejen 5798004401576 89 59 32 04
Norddjurs Kommunale Tandpleje 5798004379301 89 59 25 33
Norddjurs Ungdomsskole 5798004401071 89 59 25 50
Døgninstitutionerne Husene 5798004377925 89 59 25 50
STU Norddjurs 5798004401743 89 59 42 32
Ålunden/ Skovstjernen 5798004365755 89 59 15 50
Psykiatri Norddjurs 5798004376225 89 59 15 50
Område Ørsted 5798004374900 89 59 15 50
Område Ørum 5798004374924 89 59 15 50
Nærheden 5798004365717 89 59 15 58
Behandlingscenter Norddjurs 5798004401569 89 59 22 32
Område Auning/Allingåbro 5798004365724  
Område Grenaa Bo, Aktivitet og Uddannelse - Ålunden 18 5798004400265  89 59 15 61

Sundheds- og omsorgsområdet

   
Administration og udvikling sundhed- og omsorgsområdet 5798004415009  
Sundhed Norddjurs 5798004402825 89 59 12 30
Plejecenter Farsøhthus 5798004401774 24 97 94 11
Plejecenter Fuglsanggården 5798004401231 89 59 10 70
Plejecenter Digterparken 5798004401200 89 59 11 30
Plejecenter Glesborg 5798004383865 89 59 11 20
Plejecenter Violskrænten & Grønnegården 5798004401194 24 79 94 99
Døgnpladser Træningscenter Vest 5798004401668 89 59 10 19
Hjælpemidler 5798004401798 89 59 10 29
Træningscenter Vest 5798004401682 89 59 10 18
Træningscenter Øst 5798004401699 89 59 10 17
Hjemmeplejen Vest 5798004401705 89 59 10 23
Hjemmeplejen Øst 5798004401712 89 59 10 21
Visitation 5798004376270 89 59 10 29
Norddjurs Mad 5798004401224 89 59 11 15
Afdeling/institution: EAN-nr.: Telefonnr.:

Undervisningsområdet

   
Undervisningsafdelingen 5798004401453 89 59 32 27
Norddjurs Læringscenterkontor 5798004401262 89 59 26 55
Læsecenter 5798004400159 89 59 30 31
PPR 5798004401583 89 59 30 22
Norddjurs Familieundervisning 5798004364161 89 59 30 31
Anholt Skole 5798004401385 89 59 28 60
Djurslandsskolen 5798004401552 89 59 22 30
Børneby Midt 5798004383834 89 59 22 90
Børneby Nord – Vivild 5798004401804 89 59 43 70
Børneby Nord – Allingåbro 5798004401620 89 59 43 50
Børneby Nord – Ørsted 5798004401651 89 59 43 43
Auning Skole 5798004364130 89 59 10 51
Special Pædagogisk enhed 5798004401460 89 59 31 83
Søren Kanne-skolen 5798004400180 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, afdeling Vestre 5798004401330 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, afdeling Vestre SFO 5798004401293 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, afdeling Østre 5798004401347 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, afdeling Søndre 5798004401354 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, afdeling Østre SFO 5798004401309 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, special 5798004401361 89 59 46 00
Søren Kanne-skolen, afd. Toubro 5798004401378 89 59 46 00
Søren Kanne- skolen afdeling Toubro sfo 5798004401255 89 59 46 00
Søren Kanne- skolen afdeling Vestre special sfo 5798004401392 89 59 46 00
Søren Kanne- skolen, kantine Søndre 5798004400241 89 59 46 00

Dagtilbudsområdet

   
Dagplejen - Område Grenaa 5798004401170 89 59 30 83
Daginstitutionsafdelingen 5798004415054 89 59 30 33
Anholt Børnehave 5798004401385 89 59 28 63
Børnehaven Børnenes Hus 5798004383896 89 59 27 50 
Børnehaven Gymnasievej 5798004383919 89 59 26 85
Børnehaven Landsyen 5798004401156 89 59 27 17
Børnehuset Regnbuen 5798004401118 89 59 27 27
Børnehaven Savværket 5798004383742 86 38 43 55
Børnehaven Skovly 5798004401644 86 48 84 31
Område Grenaa 5798004401095 89 59 30 35
Område Auning 5798004401446 89 59 32 40
Børnehaven Bette-Bo 5798004364642 86 49 21 20
Børnehuset Mælkevejen 5798004364680 86 59 32 40
Fjellerup Børnehave 5798004383759 86 31 71 51
Glesborg Børnehave 5798004383766 89 59 23 29
Nørager Børnehave 5798004401613 86 48 70 80
Skovbørnehaven 5798004401163 89 59 27 60
Stjernehuset 5798004401101 89 59 26 95
Åparkens Børnehave 5798004383773 86 38 15 41
Skovvang - Det levende hus 5798004377956 89 59 32 30
Dagplejen - Område Auning 5798004402849 89 59 32 30
Afdeling/institution EAN-nr.: Telefonnr./mail:
Ejendomsdrift 5798004401521 89 59 40 35
Grundsalg 5798004415047 grundsalgogejendom@norddjurs.dk
Bygningsdrift 5798004401439 ejendomsgruppen@norddjurs.dk
Beredskab & Sikkerhed 5798004401064 89 15 21 12
Byg og Miljø 5798004392898 bygogmiljoe@norddjurs.dk
Vej og Ejendom 5798004401040 vejogejendom@norddjurs.dk
Plan og Natur afdelingen 5798004401545 plan@nordjurs.dk
Boligadministration sundheds- og omsorgsområdet 5798004415023 89 59 21 55
Afdeling/institution EAN-nr.: Telefonnr./mail:
Kulturafdeling 5798004401538 89 59 40 73
Bibliotek Kulturperronen 5798004415122 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek 5798004401675 86 48 85 48
Ørum Bibliotek 5798004383780 87 79 30 30
Grenaa Bibliotek 5798004401217 89 59 27 67
Kulturskolen Norddjurs 5798004374894 89 59 37 00
Baunhøj Mølle 5798004401880 86 32 72 45
Grenaa Egnsarkiv 5798004402610 89 59 27 72