Takstoversigt

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år taksterne.

I forbindelse med budgetvedtagelsen godkender kommunalbestyrelsen hvert år taksterne

Nedenfor ses et mindre udpluk af taksterne gældende for 2022 og 2023:

Takster i kr. 2022   2023
Børn og unge:  Dagplejen      
Månedlig betaling, 48 timer ugentlig 2.887   2.900
Børn og unge:  Daginstitutioner      
0-2 årige per mdr. 3.189   3.317
3-6 årige per mdr., heldags 1.743   1.812
3-6 årige per mdr., halvdags 871   906
Børn og unge:  SFO      
Heldagstakst per mdr. i 11 mdr. 1.929   1.999
       
Ældreområdet: madservice inkl. udbringning      
Almindelig hovedret 57,00   59
Biret 10,00   21
 *Godkendt af kommunalbestyrelsen i december      
  • Øvrige takster for børnepasning findes her.