Takstoversigt

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år taksterne.

I forbindelse med budgetvedtagelsen godkender kommunalbestyrelsen hvert år taksterne

Nedenfor ses et mindre udpluk af taksterne gældende for 2021 og 2022:

Takster i kr. 2021   2022
Børn og unge:  Dagplejen         
Månedlig betaling, 48 timer ugentlig 2.861   2.887
Børn og unge:  Daginstitutioner      
0-2 årige per mdr. 2.918   3.189
3-6 årige per mdr., heldags 1.595   1.743
3-6 årige per mdr., halvdags 797   871
Børn og unge:  SFO      
Heldagstakst per mdr. i 11 mdr. 1.890   1.929
       
Ældreområdet: madservice inkl. udbringning      
Almindelig hovedret 54,00   57,00
Biret 10,00   10,00
       
  • Øvrige takster for børnepasning findes her.