Befolkningsprognoser

Der udarbejdes hvert år en ny befolknings - prognose til brug for budgetlægningen.