Nærheden - Center for aktivitet og beskæftigelse

Nærheden

Her kan du læse mere om mulighederne på Nærheden.

Velkommen til Nærheden!

På Nærheden summer der af liv og arbejdsglæde. Her er højt til loftet og en rummelig atmosfære.

”Nærheden – Center for aktivitet og beskæftigelse” består af flere enheder, herunder Nærheden, Mellemgården og Service. Vi tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter og beskæftigelsesmuligheder og danner ramme om hverdagen for cirka 80 borgere. 

I menuen nedenfor kan du læse mere om vores forskellige grupper og værksteder.

Aktiv deltagelse, udvikling og fællesskab

På Nærheden tror vi på, at aktiv deltagelse i eget liv skaber trivsel og udvikling. I samarbejde med dig finder vi ud af, hvad du har lyst til og motiveres af. Dine evner kan helt sikkert udvikles eller udnyttes på nye måder.

Fællesskabet om traditioner og arrangementer er en del af vores kultur. Vi laver selv en del arrangementer så som Havefestival og Gårdmarked på Mellemgården. Derudover tager vi også på ture ud af huset til eksempelvis Sølund festival og hockeystævner.  

Værksteder og aktivitetsgrupper

Her kan du læse om vores forskellige værksteder og aktivitetsgrupper, som du kan blive en del af.

Vi holder til på botilbuddet Skovstjernen, men vi hører under Nærheden. Servicegruppen beskæftiger sig med pedelfunktioner ude og inde - på Skovstjernen, Nærheden, Fredensgade og STU Norddjurs.

Der arbejdes samtidigt projektorienteret med bl.a. udarbejdelse af f.eks. frugtkasser, ølkasser, fuglehuse, lamper, økologiske krydderurter, urtesalt og højbede. Projekter, hvor du er med hele vejen, fra et stykke træ til et fuldendt produkt.

I servicegruppen bliver du en del af en arbejdskultur, hvor vi er stolte af at løse vores mange forskellige opgaver til stor tilfredshed for vores kunder. Der er fokus på, at opgaverne giver arbejdsglæde, mening, betydning og succes.

I Montagen løses forskellige opgaver. Vi samler og pakker legetøj. Blandt andet sætter vi klistermærker eller håndtag på børnescootere. 

Her kan du udvikle dine kompetencer og mestre nye opgaver. Vi har fokus på, at det skal være motiverende for dig at gå på arbejde. Det betyder blandt andet, at dine arbejdsopgaver skal være tilpas udfordrende, og at det skal være rart for dig at være sammen med dine kollegaer.

I Montagen er der mulighed for at arbejde alene eller sammen med andre. Værkstedet rummer arbejdsglade mennesker, som kan lide at fordybe sig i deres arbejde. Mange holder også af de fælles pauser, hvor vi laver lidt sjov og griner sammen.

Systuen er et produktionsværksted, der har ordrer med pakning af forskellige klude. Der er deadlines på, hvornår vi skal have de forskellige klude færdige til afhentning.

De fleste på værkstedet er med i denne produktion. I perioder hjælper vi også Montagen med at samle legetøj. Derudover er vi også et kreativt sy- og strikkeværksted.

Det, vi producerer, sælger vi til vores egne arrangementer, såsom havefestival, gårdmarked og julemarked. Der sælges også til gæster, der kommer på Nærheden.

Vi vægter den gode trivsel, den gode stemning og det gode humør højt. Vi er meget opmærksomme på hinanden på værkstedet, så alle trives og har det godt.

Vi er glade, når vi møder på arbejde, og vi er også glade og tilfredse, når vi går herfra med følelsen af, at vi har løftet en opgave i fællesskab.

I Kantinen mættes mange munde!

Vi fremstiller diverse kolde og lune middagsretter, salater, smørrebrød og bagværk. Desuden bistår vi med servicering ved møder, rengøring m.m. Kantinen er medskaber til vores mange arrangementer, hvor vi er vært til vores bespisninger.

I Kantinen lærer du om hygiejne, rengøring, indkøbsvaner og ikke mindst sund kost. Maden fremstilles af friske råvarer og tilberedes fra bunden. Der skal også tages hensyn til specialkost, så her er nok at se til.

Du tildeles arbejdsopgaver efter eget ønske og kompetencer. 

I Kantinen er der højt til loftet og plads til forskellighed. Her er arbejdsglæde og en fællesskabskultur, der bygger på tillid, tryghed, en god snak og samarbejde. Vi hjælper hinanden med de forskellige opgaver, inden vi til sidst samler den færdige menu.

I aktivitetsgrupperne Bikuben og Ørnereden er der plads til alle, som godt kan lide mange forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kan være spil, kreative projekter, lege, musik og sang mm.

Derudover er der også mulighed for at være fysisk aktive i form af gåture, cykelture, leg i haven på bl.a. trampolinen eller en tur i motionsrummet. Der er også mulighed for at hjælpe med små produktionsopgaver, som en del af en pædagogisk aktivitet.

Vi lægger vægt på din sociale, personlige og faglige udvikling og tilrettelægger dagen ud fra dine ønsker og behov. 

Vi vægter et trygt og forudsigeligt miljø, der giver mulighed for, at du kan udvikle dig personligt og relationelt med de andre i gruppen.

Mellemgården er en satellit til Nærheden. Mellemgården holder til på en nedlagt bondegård på Mellemstrupvej nr. 30 i Grenå. Vi kalder stedet "Mellemgården." Her er højt til loftet og godt fællesskab.

På Mellemgården kan man arbejde i brændeproduktionen, hvor vi saver og kløver brænde og selv leverer og stabler brændet til vores kunder. Vi har også dyrehold, som består af æsler, emu, kaniner og parakitter. Du kan være med til at fodre og pleje dyrene.

Der er mulighed for at være med til at dyrke grønsager og frugt. Vi har en hyggelig urtehave og en bod ved vejen, hvor vi sælger vores afgrøder.

Derudover er der almindelig vedligeholdelse af gården og udenomsarealerne. Indimellem påtager vi os forskellige opgaver udefra, som bliver til en sjov oplevelse i dagligdagen.

I stuehuset bor Mellemgården holder aktivitetsgruppen "stuehuset" til. 

Vi har mange faste, årlige traditioner på Nærheden, men specielt for Mellemgården har vi vores hyggelige gårdmarked i sensommeren.

Mellemgården rummer en bred vifte af aktiviteter og en kultur, som bygger på kollegialt sammenhold og rummelighed. Stedet tilbyder et trygt miljø, hvor der er gode muligheder for personlig udvikling.

Tilbuddet i stuehuset er målrettet dig, som har gavn af mindre grupper, og som har brug for mere ro omkring dig. Her er der struktur og forudsigelighed i hverdagen.

Stuehuset er en satellit til Nærheden og ligger på Mellemgården. I stuehuset er der mulighed for stille sysler, kreative aktiviteter samt daglige gåture. Indimellem tager vi også på tur og oplever noget spændende. For eksempel tager vi til fælles arrangementer på Nærheden og til Sølund festival. 

Vi sælger ud af vores kreative sysler bl.a. på vores gårdmarked og julemarked.

Vi arbejder med Norddjurs Kommunes værdier om tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling. Derudover fokuserer vi på at vedligeholde og udvikle vores mobilitet. I Stuehuset vægter din trivsel, udvikling og aktive inddragelse. Vi har fokus på det, som lykkes for dig, og fejrer de små succeser i hverdagen. 

Mere om os

Nærheden består af flere enheder med forskellige grupper og værksteder.

På adressen Fabrikvej 8 i Grenaa finder du hovedsædet Nærheden. Nærhedens centrale samlingspunkt er vores store kantine/fællesrum. Fra kantinen fordeler gangene sig ud til systuen, fitnessrummet, aktivitetsgrupperne Bikuben og Ørnereden, sanserummet og montageværkstedet.

Bag Nærhedens bygninger ligger en stor have med plads til at hoppe på trampolin, lege og lave bål.

Serviceværkstedet ligger på Tove Ditlevsens vej 4 i Grenaa lige op ad botilbuddet Skovstjernen. Service har et fællesrum og et værksted, men befinder sig primært udendørs i hverdagen.

Mellemgården ligger på Mellemstrupvej 30 lige uden for Grenaa. Afdelingen består af Mellemgården og Stuehuset. Mellemgården opholder sig i udbygningerne, hvor de har indrettet sig fint med stort køkken/fællesrum samt et stort værksted. Mellemgården opholder sig også en del ude samt i stalden. Stuehusgruppen holder til i gårdens stuehus, hvor der er stort fællesrum samt mindre rum at udfolde sig i.

Vi har et stærkt fællesskab på tværs af grupper og værksteder. Det er en del af vores kultur, at vi samles og hygger os på tværs. Eksempelvis samles vi hver torsdag i kantinen på Nærheden til ”Åben mikrofon”, hvor der er underholdning og fællesspisning.

Vi har flere tilbagevendende traditioner i årets løb, for eksempel fastelavnsfest, havefest, høstfest og julefrokost. Derudover har vi mange fælles arrangementer, såsom havefestival, gårdmarked, høstfest og julemarked.

Vi tager også gerne på ture ud af huset, til eksempelvis handicapfestival, Sølund og hockeystævner.

Alle sammenkomster er frivillige, og hvis man ikke har lyst til at deltage, er det også helt okay.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang.

Vi er inspireret af KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Praksis), hvor vi har fokus på at møde den enkelte der, hvor vedkommende er.

Vi ser ressourcer i den enkelte og inddrager dem aktivt i deres hverdagsliv.

Vi arbejder med en neuropædagogisk tankegang om, at vi alle har nogle grundvilkår, der påvirker vores dagligdag og nærmeste udviklingszone. Disse skal der tages højde for i vores pædagogiske arbejde med den enkelte borger.

Vi vægter, at vores borgere har en meningsfyldt hverdag, som kan være med til at fremme motivation og livsglæde.

Vores kerneopgave er, at vi ”gennem kravtilpasset beskæftigelse og aktivitetstilbud styrker borgernes handlekompetencer og selvhjulpenhed ved aktivt at inddrage borgerne i deres egen sociale, faglige og personlige udvikling.”

På Nærhedens enheder er vi en bred tværfaglig arbejdsgruppe.

Vi har ansat pædagoger, pædagogmedhjælpere, en ergoterapeut og værkstedsassistenter, herunder bl.a. en tømrer, en køkkenleder og en lærer. Vi har også et par buschauffører. Derudover har vi en fantastisk sød rengøringskone, som sørger for rengøringen.

Et par gange om ugen får vi besøg af to fysioterapeuter, som træner individuelt med de borgere, der har fået bevilliget fysioterapi.

Brugerrådet er et fælles forum for brugere af Nærhedens tilbud.

Der er en repræsentant valgt ind fra hvert værksted/gruppe, som sidder i rådet i en periode på 2 år. Derudover deltager to medarbejdere.

Der er møde i brugerrådet cirka hver 3. måned.

Alle fra de forskellige værksteder/grupper kan gå til deres repræsentant, som er talerør for sine kollegaer, hvis de har noget, de gerne vil have op i brugerrådet.

I brugerrådet har brugerrepræsentanterne indflydelse på, hvad der sker, og hvad der bliver planlagt. Man kan komme med ris og ros og ideer til kommende arrangementer.

Der er også mulighed for at gøre opmærksom på det, hvis der er noget, man gerne vil have, at der skal kigges på eller laves om. Det kan for eksempel omhandle oprydning på forskellige arealer, problematikker i hverdagen eller ønsker til indkøb, mad osv.

Ved hvert møde er der også et punkt, hvor hver repræsentant fortæller om egen gruppe. Hvordan det går, udfordringer og ønsker.

Kontakt

Klaus Bluhme Knudsen
Leder
Område Grenaa

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang. 
Find dem her:

Socialpolitisk tilgang

Handicappolitik

Pårørendepolitik

Psykiatripolitik

Kvalitetsstandarder: Social og sundhed