Aktiveringen i Ørum

Her kan du læse om mulighederne på Aktiveringen i Ørum

Velkommen til Aktiveringen

Aktiveringen er et aktiverings- og beskæftigelsestilbud med 12 pladser, som ligger i forbindelse med Ørum Bo- og Aktivitetscenter. Det er primært borgere, som bor på Ørum Bo- og Aktivitetscenter, der benytter tilbuddet, men der kan også komme borgere udefra.

Aktiveringen ligger i Ørum, som er en lille, hyggelig landsby med 709 indbyggere (2022), der er omkranset af dejlig natur.

Mere om hverdagen hos os

Aktiveringen ligger i en tilstødende bygning til afdelingen Nyvang Stenvadvej. Her er flere rum indendørs med plads til både individuelle arbejdsstationer og fælles arbejdsområder. Udendørsområdet omkring Aktiveringen bruges også til opgaver, og derudover er der drivhus.

Aktiveringen har også et markstykke, som kan dyrkes, og et skovstykke, hvor der er vandresti, guldfiskedam, bålplads, gynger og andet.

Der er gode busforbindelser til både Randers og Grenaa. Aktiveringen råder over en ladbil, men bruger også Nyvangs personbil, når flere skal på tur.

På Aktiveringen er der plads til forskellighed. Hverdagen tilrettelægges individuelt ud fra dine forudsætninger, så du oplever at kunne mestre, have styring og indflydelse på eget liv.

Vores målsætning er, at du har en genkendelig og forudsigelig hverdag, hvor du føler sig tryg og forstået. Vi holder fælles pauser, spiser frokost sammen på aftalte tidspunkter og planlægger dagen sammen.

Vi lægger vægt på, at du beskæftiger dig med opgaver, som, du synes, er spændende

Opgaverne og aktiviteterne i Aktiveringen er meget forskellige, men kan eksempelvis være brændeproduktion, dyrkning på mark eller i drivhus, byggeprojekter, legetøjsproduktion, kreative projekter, græsslåning og vedligehold af udendørsarealer, serviceopgaver i forhold til bygninger og biler og meget mere.

Du kan også komme i praktik - enten i vores eget storkøkken, hos vores pedel eller eksternt. Det kan for eksempel være på den lokale kirkegård eller i den lokale Dagli’Brugsen.

Udover de mange forskellige aktiviteter, der foregår i hverdagen, planlægger vi også  fælles aktiviteter og arrangementer, som du kan deltage i, hvis du har lyst. Det kan være musikterapi, maleforløb, besøgshund eller hestevognstur.

Vi har også en række tilbagevendende begivenheder, eksempelvis sommerhustur/koloni, markedsdag, musikarrangementer og lignende.

Medarbejdergruppen i Ørum Bo- og Aktivitetscenter er tværfagligt sammensat og dækker bredt i forhold til fagligheder.

Det betyder, at du kan møde både socialrådgivere, psykologer, pædagoger og pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker.

Når du arbejder her, vil du møde medarbejdere, som er funderet i Gentle Teaching og Low Arousal.

Det betyder, at vi er optagede af, hvordan tingene ser ud gennem dine øjne, og hvordan vi kan forstå og hjælpe, så du føler dig mødt og anerkendt. Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved og tilpas i at komme til personalet.

Her er plads til alle og alles forskelligheder.

Vi har fokus på respekt og omsorg, og på at skabe en omgangstone, hvor vi taler om tingene og sammen finder de gode løsninger.

For uddybning af metoder og tilgange henvises til tilbudsportalen (se link nederst på siden).

Vi har desuden et tæt samarbejde med det omkringliggende samfund - både om arbejde (eksempelvis praktikker) og når der inviteres til sociale arrangementer.

 

Kontakt leder

Birte Kousted
Leder
Område Ørum

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang. 
Find dem her:

Socialpolitisk tilgang

Handicappolitik

Pårørendepolitik

Psykiatripolitik

Kvalitetsstandarder: Social og sundhed