Om FÅ STYR PÅ angsten

Et forældrebaseret selvhjælpsprogram, hvor du som forælder vil blive klædt på til at håndtere og afhjælpe dit barns angst.

Programmet henvender sig til forældre med børn i 1.-6. klasse.

Programmet varer i alt 10 uger og udføres af jer selv i hjemmet, sammen med jeres barn.

Der afholdes to workshops á to timer sammen med ca. 7 andre forældrepar. Første workshop afholdes i forløbets første uge og nummer to afholdes efter uge 5.

De to workshops ledes af en specialvejleder og en psykolog. Her vil I, som forældre, modtage undervisning i, hvordan I håndterer jeres barns angst. I vil blive introduceret til viden og redskaber og klædt generelt på til at håndtere angsten på en hensigtsmæssig måde. Deltagelse i de to workshops er essentielt for programmet og derfor obligatoriske for at kunne deltage i FÅ STYR PÅ angsten.

I vil få udleveret manualer, som detaljeret guider jer gennem ugentlige opgaver, hvor I sammen med jeres barn lærer nye måder at håndtere og udfordre angsten på.

Hvordan ved jeg, om mit barn har angst?

Det er normalt til tider at opleve at blive bange og angst, men det kan være svært at vide, hvornår det udvikler sig til noget, man skal søge hjælp til.

Det er relevant at søge hjælp, når angsten gør, at man undgår bestemte ting eller situationer i en grad, som besværliggør hverdagen eller forhindrer barnet i at deltage i almindelige aktiviteter og oplevelser f.eks. udflugter, fødselsdage, fritidsaktiviteter, legeaftaler etc.

Det kan være, at I i familien er begyndt at køre jeres barn, hvor det ellers vil være naturligt, det selv cykler eller tager bussen. Det kan være, at jeres barn ikke sover på eget værelse eller ikke kan overnatte ude. Det kan også være, at I bruger meget tid og energi på at forberede jeres barn på nye ting eller afhjælpe bekymringer.

Det kan være, at jeres barn afholder sig fra bestemte ting, situationer eller aktiviteter for at undgå

 • at sove alene
 • at skulle køre med bussen
 • at sige noget højt i klassen
 • at komme til at tisse i bukserne
 • at andre tænker dårligt om en
 • at være væk fra mor og far

Det kan også være, at jeres barn

 • generelt bekymrer sig meget
 • ofte har ondt i maven
 • ikke kan falde i søvn, fordi det ligger og tænker på, hvad der kan ske
 • undgår ukendte eller uforudsigelige begivenheder

Hvis jeres barn undgår situationer i det daglige og / eller bekymrer sig i en grad, så det forstyrrer hverdagen og jeres barns udfoldelsesmuligheder, kan FÅ STYR PÅ angsten være et program for jer.

For yderligere info eller tilmelding kan I kontakte os via mail eller tlf. Hvis vi ikke tager tlf., kan I lægge en besked, og I vil herefter blive kontaktet. Efter henvendelsen vil I blive inviteret til en uddybende visiterende samtale.

Praktisk information

 • Hvornår: 1. workshop er torsdag den 3. oktober 2024
 • Hvor:  Workshops foregår i lokalerne hos Forebyggelse og tidlig indsats (FTI) på adressen, Vestre Skovvej 1, 8500 Grenå

Projekt FÅ STYR PÅ angst har næste forløb med start forår 2025: 

Torsdag d. 20.2.25  og tirsdag d. 22.4.25

Kontakt

Mail: institutionfastyrpaangsten@norddjurs.dk

Ved henvendelser på mail bedes telefon nr. oplyses.

Ane Fjendbo Bjerkø, telefon 2927 8466

Chaitali Offers, telefon  2137 5690

 

 

Kontaktboks

Trivsel og Læring (PPR)
Sekretariat
Trivsel og Læring (PPR)