Vederlag

Medlemmer af for eksempel politiske udvalg og bestyrelser modtager betaling for deres arbejde - også kaldet vederlag.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har besluttet både at offentliggøre størrelsen af vederlag for hverv, der udføres efter valg eller forslag af kommu­nen og vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen, fagudvalg med mere. 

Ved at klikke på oversigterne nedenfor kan man få et overblik over vederlagene fordelt på de forskellige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Vederlag for 2023:

Vederlag for 2022:

Vederlag for 2021:

Vederlag for 2020:

Kontakt

Norddjurs Kommune