Spørgetid

Der er spørgetid i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder.

Det betyder, at:

 • enhver, der har bopæl i Norddjurs Kommune eller ejer en grund beliggende i kommunen kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen.

 • spørgsmål skal fremsættes skriftligt og være kommunaldirektørens sekretariat i hænde senest 8 dage før mødet, hvor spørgsmålet ønskes behandlet.

 • spørgsmålene skal vedrøre kommunale opgaver (forhold), og vedrøre generelle forhold med interesse for kommunens borgere.

 • spørgeren skal være til stede på mødet.

Spørgeren kan kort mundtligt fremlægge baggrunden for sit spørgsmål og får mulighed for kort at kommentere svarene.

Der er følgende begrænsninger i ordningen:

 • der kan ikke stilles spørgsmål til forhold, hvor besvarelse af spørgsmålet indebærer, at fortrolige oplysninger offentliggøres, fx personoplysninger og forretningsmæssige forhold.
 • der kan ikke stilles spørgsmål til sager, som er på dagsordenen til det pågældende møde i kommunalbestyrelsen.

 • der kan kun fremsættes spørgsmål til kommunalbestyrelsens ordinære møder.

 • der kan ikke fremsættes spørgsmål til det møde, hvor kommunens årsbudget er til 2. behandling.

 • spørgetiden suspenderes i 3 måneder før et valg til kommunalbestyrelsen, og i 1 måned efter valget.

 • spørgetiden kan maksimalt have en varighed på op til 30 min.

 • spørger må ikke bruge spørgetiden til at fremsætte synspunkter.

 • spørgsmål der tidligere er besvaret, kan afvises med henvisning til det tidligere afgivne svar.

Retningslinjer for spørgetid august 2022.pdf

 

Kontakt

Norddjurs Kommune