Spørgetid

Der er spørgetid i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder.

Det betyder, at:

 • enhver, der har bopæl i Norddjurs Kommune eller ejer en grund beliggende i kommunen kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen

 • spørgsmål skal fremsættes skriftligt og være direktionssekretariatet i hænde senest 8 dage før mødet, hvor spørgsmålet ønskes behandlet

 • spørgsmålene skal vedrøre kommunale opgaver (forhold), og vedrøre generelle forhold med interesse for kommunens borgere

 • spørgeren skal være til stede på mødet.

Spørgeren kan kort mundtligt fremlægge baggrunden for sit spørgsmål og får mulighed for kort at kommentere svarene.

Der er følgende begrænsninger i ordningen:

 • der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der behandles for lukkede døre

 • der kan ikke stilles spørgsmål til sager, som er på dagsordenen til det pågældende møde i kommunalbestyrelsen

 • der kan kun fremsættes spørgsmål til kommunalbestyrelsens ordinære møder

 • der kan ikke fremsættes spørgsmål til det møde, hvor kommunens årsbudget er til 2. behandling

 • spørgetiden suspenderes i 3 måneder før et valg til kommunalbestyrelsen, og i 1 måned efter valget

 • spørgetiden kan maksimalt have en varighed på op til 1 time

 • spørger må ikke bruge spørgetiden til at fremsætte synspunkter

 • spørgsmål der tidligere er besvaret, kan afvises med henvisning til det tidligere afgivne svar.

Se retningslinjer for spørgetiden (pdf)

 

Kontakt

Norddjurs Kommune