Partistøtte

Partier/kandidatlister, der deltog i valg til Kommunalbestyrelsen den 16. november 2021, har mulighed for at ansøge om økonomisk støtte (tilskud) til det politiske arbejde.

Tilskuddet udgør i 2024 8,25 kroner, for hver stemme kandidatlisten har fået ved valget.

I Norddjurs Kommune modtager kandidatlisterne hvert år en blanket til brug for ansøgning. Mere information om partistøtte

Kommunerne er med virkning fra 1. juli 2017 forpligtet til at offentliggøre de erklæringer, der ligger til grund for udbetalingen af tilskuddet.

Erklæringer for 2023 følger nedenfor.

2023

2022

Kontakt

Norddjurs Kommune