Jens Kannegaard Lundager: Løsgænger

Jens Kannegaard Lundager D

E-mail: jkl@norddjurs.dk

Tlf.: 21 49 24 59

Parti: Løsgænger

Medlem af: 

 • Kommunalbestyrelsen

 • Økonomiudvalget

 • Arbejdsmarkedsudvalget

 • Børne- og Ungdomsudvalget

 • Voksen- og Plejeudvalget

 • Handicapråd

 • Aqua Djurs A/S

 • Overtaksationskommission

 • Taksationskommission - Ekspropriationsloven

 •  Dialogforum for Socialt Udsatte

 • Styregruppe Socialt værested Grenaa

 • Valgbestyrelsen til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg

 • Djurslands Udviklingsråd

Stedfortræder:

 • Hegnsyn

 • Valgbestyrelse til kommunalvalg

 • Ejerforeningen Posthaven