Træffetid med borgmesteren

Borgmster Kasper Bjerregaard
Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard

Book træffetid med borgmesteren her

Træffetiden har til formål at skabe en god dialog mellem borgmester og kommunens borgere og foreninger, samt give borgerne mulighed for en samtale om kommunens anliggender med tid til svar og uddybning.

Samtidig giver træffetid mulighed for at få flere interesserede til at bidrage til udviklingen i kommunen ved at komme med råd eller ideer til, hvordan kommunen kan udvikles.

Tiderne er fordelt på de tre administrationsbygninger i Grenaa, Allingåbro og Glesborg. Træffetiden er kl. 13-15.

Husk at bestille tid senest kl. 12.00 mandagen før, ellers kan forespørgslen ikke imødekommes. Hver tid varer 15 minutter.

Udfyld formularen herunder for at blive kontaktet med videre information.

Formular

Felter med (*) skal udfyldes

Hvad gør vi med dine oplysninger?

Læs mere om, hvad vi benytter de oplysninger, du taster ind i formularen, til.

Norddjurs Kommune er dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan til en hver tid kontakte kommunen på nedenstående.

Norddjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Mail: norddjurs@norddjurs.dk
CVR-nr: 29189986

Du kan altid kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder og kommunens behandlinger om dig.

Norddjurs Kommune
Att: Databeskyttelsesrådgiveren
Sønderport 6a
8500 Grenaa
Telefon: 89 59 15 23
Mail: dbr@norddjurs.dk

Retsgrundlaget for Norddjurs kommunes behandling af dine personoplysninger er:

  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Databeskyttelsesforordningen opstiller en række rettigheder som du har, når Norddjurs Kommune behandler personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Norddjurs Kommune.

  • Ret til oplysning – Du har ret til, uden unødig forsinkelse, at blive informeret om vores indsamling og behandling af dine personoplysninger (senest en måned efter indsamlingen)
  • Ret til indsigt – Du har ret, til at blive bekendt med personoplysningerne vi behandler om dig, og desuden til en række oplysningerne
  • Ret til berigtigelse – Du har ret, til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
  • Ret til sletning – Du har ret, til at få personoplysninger om dig slettet, såfremt vi ikke er underlagt anden lov til opbevaringen
  • Ret til begrænsning af behandling – Du har ret, til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis bestemte kriterier er opfyldt
  • Ret til dataportabilitet – Du har i bestemte tilfælde ret, til at modtage dine personoplysninger, og få disse overført til anden dataansvarlig end os
  • Ret til indsigelse – Du har ret, til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger
  • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse – Du har ret, til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, fx profilering

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger på. Det anbefales dog, at du først retter henvendelse til Norddjurs Kommune inden en klage sendes til Datatilsynet.

Du kan indberette en klage til Datatilsynet her