GMC Miljøcertifikat for virksomheder

Logo GMC certifikat

GMC er et gratis supplement til de internationale miljøstyringssystemer.

Med fokus på bæredygtighed og grønt potentiale

Norddjurs Kommune har etableret et miljøledelsessystem i form af et GMC Miljøcertifikat (Grønt MiljøCertifikat), som uddeles til virksomheder med bopæl i kommunen.

Miljøcertifikatet er en opkvalificering af den lovbefalede egenkontrol, og er et enkelt system på nogle ganske få A4-sider i en miljømappe.

Det er ikke et mærkat du kan bruge til markedsføring. Men det er et værktøj, der kan hjælpe dig med at kigge på din egen virksomhed og finde grønne udviklingspotentialer.

Deltagelse i GMC Miljøcertifikat

Virksomheder, som ønsker at deltage i GMC Miljøcertifikat, kan henvende sig til Byg og Miljø, telefon 89 59 40 04.

Norddjurs Kommune fører på nuværende tidspunkt tilsyn med ialt 268 virksomheder, hvoraf 31 har GMC Miljøcertifikat.

Det vil sige, at ca. 11,9% af tilsynsvirksomhederne beliggende i Norddjurs Kommune pr. 31. december 2021 kan dokumentere, at de har etableret en miljøorganisation og gør en særlig miljøindsats.

Introduktionsfolder til GMC Miljøcertifikat

 

Mere om GMC

GMC Miljøcertifikatet er et gratis alternativ til de internationale miljøstyringssystemer.

Flere virksomheder har indført en eller anden form for miljøstyring, det vil sige et system, der løbende sikrer et overblik over virksomhedens forbrug af ressourcer og påvirkninger af miljøet.

Virksomhederne vil oftest være certificeret efter den internationale standard ISO14001 eller registreret i det europæiske EMAS-register.

Derudover er særlige virksomhedskategorier pålagt at indberette PRTR-data til Miljøstyrelsen, som skal dokumentere den enkelte virksomheds miljøpåvirkninger.

Agenda 21 og et bæredygtigt lokalsamfund

Norddjurs Kommunes GMC Miljøcertifikat indgår også som et af kommunens Agenda 21-projekter.

I et globalt perspektiv kan miljø være svært at fatte eller gøre noget ved.

Men gennem et GMC Miljøcertifikat handler vi lokalt, og dermed også globalt. Kommunen arbejder aktivt hen mod et bæredygtigt lokalsamfund, senest også i relation til FN's 17 verdensmål.

Klima og FN's 17 verdensmål

Der arbejdes således aktivt med at udvikle en grøn virksomhedsprofil for de enkelte virksomheder.

Miljøcertifikatet har til formål at dokumentere, at den pågældende virksomhed ikke blot overholder miljøreglerne, men også har gjort en særlig miljøindsats.

Virksomheden har gennem sin interne miljøorganisation et løbende overblik over sine miljøpåvirkninger, og at virksomhedens medarbejdere derigennem er involveret i miljøarbejdet.

Værdier som ansvar, troværdighed og helhed omsættes til synlige resultater. Det gælder lige fra en simpel oprydning på virksomheden, over en korrekt håndtering af miljøforhold, til indarbejdelse af en aktiv bevidst holdning til ressourcer og miljø i virksomhedens dagligdag.

Grundidéen i GMC Miljøcertifikatet er at bruge samtalen mellem alle involverede parter, som en "hovedmotor" til at opnå og fastholde gode arbejdsgange, der kan sikre virksomhederne en fortsat dynamisk udvikling.

Af andre fordele ved certifikatet kan blandt andet nævnes, at en virksomhed, som for eksempel er underleverandør til ISO- eller EMAS-certificerede virksomheder, vil kunne fremvise papir på, at virksomheden har overblik over deres miljøpåvirkninger, og at virksomheden har procedurer til løbende at håndtere disse. Desuden er miljømyndighedens tilsynsopgave forenklet, idet procedurerne i virksomhedernes egenkontrol sikrer en betydelig forbedret miljøindsats udover det lovbefalede.

Det skal særlig bemærkes, at det er selve miljømyndigheden, der uddeler miljøcertifikatet, hvilket er en kraftig "blåstempling" af de pågældende virksomheders miljøindsats.

Miljøcertifikatet er i den første periode gældende i 2 år, hvorefter det skal fornyes hvert 3. år.

GMC Miljøcertifikat-virksomhed

Modtaget
  første gang  

Dansk

Engelsk

Tysk

A/S Grenaa Motorfabrik År 2000 Dansk Engelsk Tysk
         
Djurslands Kloakservice År 2001 Dansk Engelsk Tysk
Grenaa Bilcenter A/S  År 2001 Dansk Engelsk Tysk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.   År 2001 Dansk Engelsk Tysk
Grenaa Varmeværk A.m.b.A.  År 2001 Dansk Engelsk Tysk
HSM Industries A/S  År 2001 Dansk  Engelsk Tysk
         
Ålsrode Smede- & Maskinfabrik  År 2002 Dansk Engelsk Tysk
         
Kattegatcentret  År 2003 Dansk Engelsk Tysk
DS Smith Packaging Grenaa A/S  År 2003 Dansk Engelsk Tysk
         
GSM Maskinfabrik A/S År 2005 Dansk Engelsk Tysk
         
Aqua Djurs År 2006 Dansk  Engelsk  Tysk
         
Vandcenter Djurs a.m.b.a. År 2009 Dansk  Engelsk  Tysk
Nørgaard Teknik A/S  År 2009 Dansk  Engelsk  Tysk
         
ES Smede- & Maskinservice ApS  År 2010 Dansk  Engelsk  Tysk
Pedersen & Nielsen Auning (Houlberg og Wittrup) År 2010 Dansk  Engelsk  Tysk
         
Grenaa Hydraulik A/S År 2011 Dansk  Engelsk  Tysk
         
Auning Varmeværk År 2012 Dansk  Engelsk  Tysk
Plougmann Auto År 2012 Dansk  Engelsk  Tysk
VAM A/S  År 2012 Dansk  Engelsk  Tysk
         
Apro Service ApS År 2013 Dansk   Engelsk   Tysk
Nymark & Fogh Teknik ApS År 2013 Dansk  Engelsk  Tysk
         
International Furniture År 2014 Dansk  Engelsk  Tysk
JKJ Stålteknik År 2014 Dansk  Engelsk  Tysk
         
B45 År 2016 Dansk  Engelsk  Tysk
Fornæs ShipRecycling År 2016 Dansk  Engelsk  Tysk
         
Grenaa Spåntagning År 2017 Dansk  Engelsk  Tysk
Paustian Snedkeri År 2017 Dansk  Engelsk  Tysk
         
BP Søndergaard År 2020 Dansk  Engelsk   Tysk
Bøhl Skilte År 2020 Dansk  Engelsk  Tysk
Grenaa Skibsværft År 2020 Dansk   Engelsk  Tysk
Beredskab & Sikkerhed År 2020 Dansk  Engelsk  Tysk

Kontaktboks

Carsten T. Willadsen