Social- og sundhedsassistentelev

Som Social- og sundhedsassistentelev kommer du til at arbejde i det nære sundhedsvæsen. Du vil blive den afgørende forskel for mange borgere i Norddjurs Kommune.

Social- og sundhedsassistenter er uddannet til at arbejde i det nære sundhedsvæsen, psykiatrien og det sammenhængende borgerforløb - det vil sige i hjemmeplejen, på plejehjem, psykiatriske hospitaler, bosteder og sygehuse.

Uddannelsestiden er 2 år, 9 måneder og 3 uger for dig der ikke er fyldt 25 år. For dig der er fyldt 25 år er uddannelseslængden max. 2 år, 8 måneder og 2 uger.

Uddannelsen består af 4 praktikperioder og 4 skoleperioder.

Din praktiske uddannelse foregår i hjemmeplejen, på plejehjem, i psykiatrien og på sygehus. Den teoretiske del af uddannelsen foregår på SOSU Randers 

I uddannelsens undervisning tages der udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger med udgangspunkt i praksiseksempler. Du lærer at arbejde med borgere med både fysiske og psykiske lidelser. Du lærer at arbejde med fokus på sygepleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering. Som social- og sundhedsassistentelev lærer du at tage ansvar for opgaver og koordinere teams samt at arbejde tværprofessionelt.

I løbet af dine skoleperioder vil du have følgende fag:

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Psykiatrisk sygepleje og sygdomslære
 • Somatisk sygdomspleje og sygdomslære
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Se mere om uddannelsen som social- og sundhedsassistentelev på www.sosuranders.dk.

For at blive social- og sundhedsassistentelev skal du have:

 • Gennemført Grundforløb 2 til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent
 • Bestået Naturfag på E niveau
 • Bestået Dansk på D niveau
 • Førstehjælp (12 timers kursus)
 • Elementær brandbekæmpelse (3 timers kursus)

Hvis du har dele af sygeplejestudiet skal du henvende dig til SOSU Randers.

 • Et attraktivt uddannelsesforløb.
 • En erhvervsuddannelse på højt fagligt niveau
 • At du bliver en del af et fag i udvikling
 • Et samarbejde med borgeren hvor denne får mulighed for at leve en selvstændig tilværelse
 • Et tværfagligt samarbejde som medvirker til, at borgeren oplever det gode hverdagsliv.
 • Et afvekslende og selvstændigt arbejde.

Vores forventninger til dig, er at du:

 • Er nærværende i dit arbejde
 • Udviser respekt
 • Tager ansvar
 • Har gode samarbejdsevne
 • Er medansvarlig for egen læring
 • Du skal kunne møde kl. 7.00 på hverdage og i weekender på dit tildelte praktiksted.

Du vil blive ansat i forhold til gældende overenskomst.

Du bliver ansat af Norddjurs kommune på en uddannelseskontrakt enten med ordinær elevløn eller voksenelevløn. Du kan søge om voksenelevløn hvis du er over 25 år.

For at komme i betragtning til voksenløn skal følgende kriterier opfyldes:

 • Du skal være over 25 år
 • Du skal have erhvervserfaring indenfor SOSU-overenskomstens voksenområde - personlig pleje og praktisk hjælp - min. 24 timer pr. uge i et år inden for de sidste fire år.
 • Du skal kort kunne redegøre og dokumentere for at kriterierne er opfyldt til voksenløn. Dokumentation uploades sammen med ansøgningen.

Elevstillinger vil blive slået op på Norddjurs kommunes hjemmeside under ledige job senest en måned før ansøgningsfristen, her kan du læse mere om ansøgnings- og svarfrister.

Social- og sundhedselever til Norddjurs Kommune

Såfremt du har merit (f.eks. hvis du har en social- og sundhedshjælperuddannelse) vil starttidspunktet være et andet.

KONTAKT

Lotte Bressum
Uddannelseskoordinator
Sundhed og Omsorg

Ledige stillinger

Hold øje med ledige stillinger på vores hjemmeside, da vi løbende søger nye medarbejdere.

Ledige stillinger