Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om økonomisk friplads.

Du skal ansøge digitalt ved at logge ind med MitID på Digital Pladsanvisning.

  • Du skal kun sende én ansøgning, selvom du har flere børn i dagtilbud.
  • Du skal angive den månedlige husstandsindkomst 
  • Hvis du har en ægtefælle/samlever, skal ægtefælle/samlever først logge på Digital Pladsanvisning med sit MitId og give samtykke til, at Norddjurs kommune må indhente hans/hendes indkomstoplysninger. 

Nej, din økonomiske friplads gælder for alle børn i husstanden. Du skal derfor ikke lave en ny ansøgning, hvis du allerede har en bevilling på økonomisk friplads til ét af dine børns indmeldelsesforhold.

Hvis en bror/søster også bliver tilbudt plads, vil der automatisk blive beregnet økonomisk friplads tilskud af dette indmeldelsesforhold også.

Hvis man søger som samlevende, skal ægtefælle/samlever forinden give sit samtykke til at Norddjurs kommune må indhente ægtefælle/samlevers indkomstoplysninger.

Din samlever/ægtefælle skal derfor først logge ind på Digital Pladsanvisning med sit MitId. 

Under hans/hendes navn er der en fane der hedder "Samtykker". 

Klik på denne, og scrol herefter helt ned i bunden. Her skal han/hun give samtykke til dit cpr, da du er ansøger, og herefter trykke på "Opret samtykke".

Når dette er gjort, skal du herefter logge på Digital Pladsanvisning med dit MitID og lave ansøgningen.

Skole- og dagtilbud forsøger at behandle din ansøgning hurtigst muligt.

Som udgangspunkt vil bevilling eller afslag sendes indenfor 14 dage fra ansøgningen er modtaget.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har søgt som enlig, så kan ansøgningen ikke behandles før at eventuel tidligere samlever/ægtefælle er fraflyttet adressen. 

Når din økonomiske fripladsansøgning er blevet behandlet, vil der blive sendt en digital bevilling til din digitale postkasse.

Du vil også kunne se bevillingen under "Post" i Digital Pladsanvisning. 

En friplads, er gældende fra den 1. i den efterfølgende måned, ansøgning er modtaget.

Ved nyoptagelse er der ret til økonomisk fripladstilskud fra det tidspunkt, hvor barnet optages i tilbuddet, hvis der senest er ansøgt i måneden efter barnet er indmeldt.

Når du har modtaget og accepteret et tilbud en plads, vil Pladsanvisningen efterfølgende indmelde dit barn.

Herefter kan du ansøge om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning.

Den økonomiske friplads følger desværre ikke automatisk med fra én kommune til en anden.

Har du fået hel eller delvis økonomisk fripladstilskud i din tidligere bopælskommune, skal du ansøge på ny i Norddjurs kommune.

Dette kan du gøre via Digital Pladsanvisning.

På ansøgningen er det husstandens samlede aktuelle månedsindkomst før skat, men fratrukket arbejdsmarkedsbidrag på 8 %, der skal oplyses.

Arbejdsmarkedsbidraget skal kun fratrækkes, hvis der er tale om en lønindkomst.

Arbejdsmarkedsbidrag fratrækkes ikke ved overførselsindkomster.

Bor et barn kun sammen med den ene af forældrene, som er gift eller lever i et samlivsforhold med en anden person, sker der en sammenlægning af indkomsterne i husstanden.

Bor et barn af ikke-samlevende forældre lige meget hos begge forældre, beregnes fripladstilskud på grundlag af husstandsindkomsten hos den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt Folkeregistret.

Modtager af regningen er ansvarlig for, at det er den rigtige indkomst bevillingen er beregnet efter.

Hvis indkomsten er sat for lavt, vil beløbet blive opkrævet hos regningsmodtager den efterfølgende måned og hvis indkomsten er sat for højt vil det manglende tilskud blive tilbagebetalt.

Derudover vil man eventuelt blive reguleret det efterfølgende år. Begge forældre hæfter solidarisk så længe de bor på samme adresse.

Ja, feriepenge tæller som indkomst for den eller de måneder, hvor de fremgår af indkomstregistret.

Det vil sige når de er udbetalt eller henlagt til feriekonto.

Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge fremgå i den måned, hvor de er registreret, også selvom de ikke udbetales på det tidspunkt.

 Nej, du skal ikke medregne børnepenge og SU-lån, da det udelukkende er din skattepligtige indkomst, du skal søge med. 

Hvis der ved ansøgningstidspunktet er mere end 1 barn i husstanden under 18 år, vil der ved beregningen af fripladstilskuddet automatisk blive fratrukket 7.000 kr. pr. barn, udover det første barn, fra den aktuelle husstandsindkomst du søger med. 

Hvis du får færre eller flere børn i husstanden, skal du lave en ny ansøgning om økonomisk friplads på den Digitale Pladsanvisning. 

Er du enlig forsørger, og sender en ansøgning som enlig, vil der i 2024 automatisk blive fratrukket et enlig fradrag på 70.089 kr. fra den aktuelle husstandsindkomst, du søger med. 

Det er vigtigt, at du har læst og forstået definitionen af, hvad det vil sige, at være reelt enlig i lovens forstand, da du kan blive betragtet som samlevende, selv om du ikke deler bolig med en anden.

Dette kan være tilfældet, hvis du har fælles husførelse med en person, og når samlivet kan sidestilles med ægteskab eller registreret partnerskab. 

Det vil sige, at der er grænser for, hvor mange faste og løbende udgifter du må deles om at betale med en anden person. Og der er grænser for, hvor meget praktisk arbejde i hjemmet personen må hjælpe dig med.

Dette skyldes at Norddjurs kommune kun har beregningskørsel én gang om måneden.

Hvis din økonomiske friplads først er blevet bevilget efter denne dato, vil dit økonomiske fripladstilskud først komme med i forældrebetalingen efterfølgende måned.

Det vil sige, at det som du har betalt for meget, vil blive tilbagebetalt/eller blive fratrukket din forældrebetaling måneden efter. 

Dette skyldes sandsynligvis at du har modtaget en agterskrivelse/forhøjelse af din forældrebetaling for denne måned.

Hvis dette er tilfældet, vil du forinden have modtaget et brev fra Norddjurs kommune. 

Hver måned foretages der en løbende regulering af borgernes fripladstilskud.

Hvis din faktiske indkomst afviger med 5 trin eller mere på fripladsskalaen fra den indkomst, der er oplyst på ansøgningstidspunktet, betyder det, at du har modtaget for meget økonomisk fripladstilskud i den pågældende måned, og at din forældrebetaling derved skulle have været højere.

Den løbende regulering sker automatisk og der reguleres både op og ned.

Reguleringen bygger på indkomstoplysninger indberettet fra arbejdsgiver, offentlige myndigheder herunder SU styrelsen mv. 

Den løbende regulering får betydning for den opkrævning, der kommer op til 2 måneder efter, at indkomsten har afveget fra den oplyste indkomst.

Fripladstilskuddet bortfalder, hvis husstandsindkomsten ifølge indkomstregisteret tre måneder i træk er så høj, at der ikke er ret til økonomisk fripladstilskud. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af dit seneste brev i E-boks, som du har modtaget vedrørende en forhøjelse af din forældrebetaling.

Det betyder, at hvis indkomsten igen falder, skal forældrene ansøge om fripladstilskud på ny. Fripladstilskuddet kan herefter først få virkning fra måneden efter ansøgningsmåneden.

Dog gælder der er undtagelse, hvis forældrene indgiver en ny ansøgning inden udgangen af den måned, der følger efter den tredje måned, hvor fripladstilskuddet ikke blev tildelt.

I dette tilfælde skal fripladstilskuddet tildeles fra starten af ansøgningsmåneden. Hvis forældrene fx ikke har ret til fripladstilskud i februar, marts og april, men igen ansøger om fripladstilskud inden udgangen af maj måned, kan der tildeles fripladstilskud fra maj måned.