Råderumsforslag til budgettet

Norddjurs Kommune har et solidt økonomisk fundament, men kigger ind i fremtidige år, hvor indtægterne ikke stiger i samme takt som udgifterne, og som en del af budgetaftalen for 2024-2027 traf kommunalbestyrelsen derfor beslutning om igangsættelse af et råderumsarbejde.

Det betyder, at vi i fællesskab skal finde nye veje og mere effektive løsninger til at løse vores kerneopgave overfor borgerne i Norddjurs Kommune.

Hvis du gerne vil bidrage til råderumsarbejdet i Norddjurs Kommune har du mulighed for at indsende et råderumsforslag til budgettet.

Indsend råderumsforslag til budgettet

Råderumsforslag behandles i første omgang af fagudvalgene i april/maj måned. Herefter kommer en anden runde, hvor fagudvalgene behandler forslagene i juni måned.

Det er muligt at indsende råderumsforslag via denne blanket. De indsendte råderumsforslag vil indgå i råderumsarbejdet og budgetforhandlingerne, som starter i august.

Indsendte forslag vil tilgå Kommunalbestyrelsen, men vil ikke blive offentliggjort på hjemmesiden.

Som en del af råderumsarbejdet har der været afholdt et borgermøde den 12. marts 2024 og der vil også blive afholdt et borgermøde den 3. juni 2024.

Der afholdes borgermøde den 14. august 2024 om det tekniske budget for 2025 samt råderumsarbejdet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål angående budgetforslag og råderumsarbejdet, er du velkommen til at skrive til oekonomi@norddjurs.dk

Oplysningspligt

Norddjurs Kommune har pligt til at oplyse dig om en række forhold, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan finde Norddjurs Kommunes oplysningspligt på følgende side:

Databeskyttelse og oplysningspligt

Her kan du læse mere om, hvordan Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger.

Kontaktboks

Fællesforvaltningen
Staben
Økonomi og Indkøb
Budget 2024-2027

Læs mere om budget 2024

Her finder du oplysninger om budgettet og blandt andet også en pixiudgave og trykt udgave af budgettet.

Budget 2024 og tidligere år