Idrætsanlæg til alle former for sport

Norddjurs Kommune har 11 idrætsanlæg. De to største ligger i Grenaa og Auning, hvor der også findes svømmehaller.

I hallerne er der overvejende organiseret idræt, men det er også muligt at booke eksempelvis padelbaner som privatperson. Den stigende efterspørgsel efter nye og fleksible tilbud i foreningerne og hallerne er løbende med til at udvikle mulighederne.

Kommunen bidrager bl.a. til udviklingen med en årlig pulje, der kan søges til renoveringer og ombygninger på fysiske anlæg. Læs mere om dette på Aktiv Norddjurs portalen

De 11 idrætsanlæg

Anlægget er kommunens største idrætsanlæg med 2 haller, multihal, svømmehal, fitnesscenter, café, klublokaler, stort boldbaneanlæg, stadion, padelbane, petanquebaner, udendørs fitness og kunstgræsbane.

GIC's hjemmeside

I Auning ligger kommunens næststørste idrætsanlæg med 2 haller, multihal, svømmehal, fitness, café, klublokaler, boldbaneanlæg, stadion og petanquebaner.

AIK's hjemmeside

1 hal, multisal, fitness, spinning, cafeteria, mini kunstgræsbaner og boldbaneanlæg.

Ørum Aktiv Centers hjemmeside

1 hal, fitness, spinning, cafeteria og boldbaneanlæg.

Rougsøhallens hjemmeside

1 hal, multihal, fitness og cafeteria.

Nørredjurshallens hjemmeside

Multihal, cafeteria, boldbaneanlæg.

Læs om hallen på NBK's hjemmeside

1 hal, multihal, fitness, cafeteria, petanquebane, krolfbane og boldbaneanlæg.

Læs mere på Aastrup IF's hjemmeside

1 hal, multisal, fitness, cafeteria, tennisbane og boldbaneanlæg.

Mere info på Allingåbro Portalen

1 hal, multisal, spinning, cafeteria og boldbaneanlæg.

1 hal, multisal og boldbaneanlæg.

Multisal og fitness rum er en del af det store kulturhus

Der er stor efterspørgsel på tider i idrætshallerne. Samtidig kan man opleve haller, der står tomme med lyset slukket. Så Norddjurs Kommune undersøger, om det er muligt at udnytte faciliteterne bedre. Hallerne gemmer måske på mere ledig tid, end vi tror. Derfor er der opsat elektroniske aktivitetsmålere i alle kommunens og de selvejende 20x40-meters haller. Målet er en automatisk indsamling af viden om brugen af hallerne. Viden der hidtil er blevet indsamlet manuelt i kortere perioder eller ved stikprøver. Over 40 andre danske kommuner benytter sig allerede af samme automatiske løsning.

Projektet har til formål at styrke anvendelse, drift og prioritering af vores idrætsfaciliteter. Derudover at:

  • Styrke den løbende dialog imellem foreningslivet, de selvejende haller og kommune om anvendelse, udnyttelse og fordeling af idrætsfaciliteterne.

  • Sikre et bedre kendskab til brugen af vores faciliteter med henblik på optimering af den administrative drift og udvikling.

  • Skabe et bredt datamateriale til kvalificering af det politiske beslutningsgrundlag for fremtidige anlægsinvesteringer og -prioriteringer.

Interessen for booking af kommunale idrætsfaciliteter er stor - især i mellem klokken 16 og 22. Forskning fra Idrættens Analyseinstitut og Syddansk Universitet fra 2019 viser dog, at mange danske idrætsanlæg står tomme i næsten 40 procent af tiden mellem netop klokken 16 og 22 på hverdage.

"I stedet for at betale for, at haller står tomme, vil vi højne udnyttelsesgraden af dem, så flere borgere kan nyde godt af vores faciliteter. Hvis vi, i dialog med foreningerne, skal optimere brugen af hallerne, har vi brug for et data-baseret grundlag. Derfor opsætter vi nu automatiseret måling." fortæller Lars Østergaard, formand for kultur-og fritidsudvalget.

Automatisk og anonym måling

Den automatiserede måling foregår ved hjælp af opsatte sensorer. Målingen sker ved et GDPR-kompatibelt design og ved slørede billeder, hvor ingen personer vil kunne genkendes i den indsamlede data.Hver halv time, i hallernes normale åbningstid, tager et kamera et fotografi, registrerer antallet af personer, der er på billedet og slører straks billedet, så ingen kan identificeres. De oprindelige fotos gemmes ikke og kan ikke genskabes. Billederne kan derfor kun bruges til at give et overblik over hvor mange personer, der er i hallen i et givent tidsrum.

Norddjurs Kommune er den dataansvarlige, og HallMonitor ApS er databehandleren. Det er kun disse og halinspektørerne der har adgang til det slørede billedmateriale som systemet optager. Hvis du ønsker yderligere informationer om det tekniske system kan du læse mere på www.hallmonitor.dk.

Hvilke faciliteter måles der i?

Projektet omfatter alle kommunale haller og de selvejende haller. Normalt vil der være én sensor pr. hal, men i nogle haller vil der være to sensorer, på grund af et tæppe eller en væg der kan dele hallen i to. Ved alle indgange til det område, der måles på, er skiltet, så man ved at der foregår dataindsamling.

Nørre Djurs Hallen: 2 sensorer
Grenaa Idræts Center: 2 sensorer
Auning Idræts Center: 3 sensorer
Allingåbrohallen: 2 sensorer
Rougsø Hallen: 2 sensorer
Åstrup Fritidscenter: 2 sensorer
Ørum Aktiv Center: 2 sensorer
Toubro Hallen (kommune): 1 sensor
Mølle Hallen (kommune): 1 sensor
Pavillonen: 1 sensor

Kontakt

Har man yderligere spørgsmål til projektet kan der rettes henvendelse til fritidskonsulent Theis Kaas Pedersen på THKP@norddjurs.dk.

Andre faciliteter

Ønsker du at søge efter en specifik facilitet?

Find specifik facilitet på Aktiv Norddjurs portalen

Søger du naturfaciliteter eller lignende?

Se siden med naturoplevelser