Norddjurs Awards

Norddjurs er fyldt med mennesker og foreninger, som gør en forskel. De hædres med prisuddelings-festen Norddjurs Awards, som hvert år påskønner og anerkender de foreninger, frivillige og ildsjæle, der understøtter et rigt og varieret kultur- og fritidsliv.

Om Norddjurs Awards

Den store prisuddeling afholdes næste gang fredag d. 2. februar 2024.
Stedet offentliggøres senere - Følg med her, på foreningsportalen Aktiv Norddjurs, på Facebook og i Lokalavisen.
Norddjurs Awards afholdes i samarbejde mellem Norddjurs Kommune, Norddjurs Idrætsråd, Norddjurs Fritidsråd, Handicaprådet og Frivilligrådet.

Nomineringer
Der kan ikke længere indstilles kandidater til næste års awardshow, deadline var 1. november. Nominerede offentliggøres senere

Hædring af jubilarer
Foreninger kan melde deres 20- 40- og 50-års jubilarer til at modtage en særlig hæder i form af en buket blomster ifm. showet. Disse jubilarer skal meldes ind senest 31. december.

Meld jubilarer ind her

Læs om de 8 priser og indstil kandidater

Norddjurs Idrætsråd uddeler hvert år prisen for årets idrætsforening.
Prisen tildeles for en indsats, der i årets løb har gavnet klubbens aktiviteter, lokalområde, medlemmer og/eller været medvirkende til anden positiv udvikling. Det kan blandt andet være ved at:

 • Integrere nye medlemmer med udfordringer i foreningslivet
 • Opstarte nye initiativer inden for en forenings rammer
 • Opstarte en ny forening
 • Fokusere på løsningsinitiativer for generelle udfordringer i foreningslivet
 • Tænke nyt og innovativt i foreningslivet
 • Den indstillede forening skal være registreret i Norddjurs Kommune.

Indstillingen skal indeholde kontaktoplysninger på indstilleren og kandidaten samt en beskrivelse af, ét eller flere eksempler på, hvordan den indstillede forening har ydet en særlig indsats for fritidslivet.

Norddjurs Idrætsråd uddeler hvert år prisen for årets idrætsleder.
Prisen tildeles en frivillig person indenfor idræt- og sportsområdet, der har ydet en uegennyttig og bemærkelsesværdig indsats, til glæde og gavn for sin forenings medlemmer, eller har været med til at tiltrække og fastholde foreningens idrætsudøvere.

Den kan f.eks. være en instruktør, træner eller leder, der fortjener et ekstra skulderklap.

Indstillingen skal indeholde kontaktoplysninger på indstilleren og kandidaten samt en beskrivelse af, ét eller flere eksempler på, hvordan den indstillede har fortjent prisen.

Norddjurs Idrætsråd uddeler hvert år prisen for årets sportspræstation.
Prisen tildeles et hold eller en enkeltperson der har repræsenteret en forening i Norddjurs Kommune og ydet en bemærkelsesværdig idrætslig præstation i forhold til andre udøvere, eller hvor udøveren/holdet har rykket sig i forhold til tidligere niveau.

Indstillingen skal indeholde kontaktoplysninger på indstilleren og kandidaten samt en beskrivelse af, ét eller flere eksempler på, hvordan den indstillede har fortjent prisen.

Prisen gives til en person der har bidraget med én eller flere af følgende punkter indenfor områderne spejder, idræt og fritid.

 • gjort en flot indsats for en forening eller lokalområdet i Norddjurs Kommune
 • givet Norddjurs Kommune positiv omtale
 • været igangsætter, samt en god og inspirerende leder
 • skabt interesse for aktiviteter inden for spejder, idræt og fritid

Den indstillede skal have bopæl Norddjurs Kommune.

Med prisen følger et diplom og 5.000 kr.

Indstillingen skal indeholde kontaktoplysninger på indstilleren og kandidaten samt en beskrivelse af, ét eller flere eksempler på, hvordan kandidaten har ydet en særlig indsats for fritidslivet.

Prisen som årets frivillige leder uddeles af formanden for Kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs Kommune.

Prisen gives til en person under 25 år, der har bidraget med én eller flere af følgende punkter indenfor områderne spejder, idræt og fritid:

 • Gjort en flot indsats for en forening eller lokalområdet i Norddjurs Kommune
 • Givet Norddjurs Kommune positiv omtale
 • Været igangsætter, samt en god og inspirerende leder
 • Skabt interesse for aktiviteter inden for spejder, idræt og fritid
 • Den indstillede skal have bopæl Norddjurs Kommune.

Med prisen følger et diplom og 5.000 kr.

Indstillingen skal indeholde kontaktoplysninger på indstilleren og kandidaten samt en beskrivelse af, ét eller flere eksempler på, hvordan kandidaten har ydet en særlig indsats for fritidslivet.
Prisen som årets frivillige juniorleder uddeles af formanden for Kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs Kommune.

Prisen gives til en person, forening eller gruppe, der har bidraget med én eller flere af følgende punkter indenfor kulturområdet:

 • gjort en indsats for kulturlivet i Norddjurs Kommune
 • givet Norddjurs Kommune positiv omtale
 • været igangsætter
 • givet inspiration til andre
 • skabt interesse for aktiviteter inden for kulturlivet

Det overordnede kriterium er, at der skal være tale om en særlig indsats til gavn for borgere i Norddjurs Kommune.

Den indstillede skal have bopæl Norddjurs Kommune.

Med prisen følger et diplom og 5.000 kr.

Indstillingen skal indeholde kontaktoplysninger på indstilleren og kandidaten samt en beskrivelse af, ét eller flere eksempler på, hvordan kandidaten har ydet en særlig indsats for kulturlivet.

Kulturprisen uddeles af formanden for Kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs Kommune.

Prisen gives til en eller flere personer, der udfører frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune og gør det så godt, at de har fortjent titlen som ”Årets Frivillig”. Både privatpersoner og frivillige i foreninger kan indstilles.

Indstillingen skal indeholde kontaktoplysninger på indstilleren og kandidaten samt en beskrivelse af, hvorfor den pågældende har fortjent prisen.

Med titlen følger et diplom og 5.000 kr.

Frivilligrådet i Norddjurs Kommune vælger Årets Frivillig på baggrund af de indkomne indstillinger. Prisen uddeles af formanden for voksen- og plejeudvalget samt formanden for frivilligrådet.

Årets Handicappris gives til en enkeltperson, en virksomhed, en institution, en forening eller en organisation, der har ydet en særlig indsat til gavn for borgere med handicap bosat i Norddjurs Kommune.

Med prisen følger et diplom og 5.000 kr.

Indstillingen skal indeholde kontaktoplysninger på indstilleren og kandidaten samt en beskrivelse af, ét eller flere eksempler på, hvordan kandidaten har ydet en særlig indsats for borgere med handicap.

Handicapprisen uddeles af formanden for voksen- og plejeudvalget samt formanden for handicaprådet.

Billeder fra sidste awardshow

Afholdt i Ørum Aktiv Center - 26.01.2023

 • Sidste års vindere

 • Spillemanden fra Ørsted - Lars-Erik Quortrup

  Musikalsk underholdning

 • Popcornsmaskinen var et hit

 • God stemning i salen