Udbud

Norddjurs Kommune overholder såvel EU-regler som nationale regler om konkurrenceudsættelse af indkøb.

Såfremt et indkøb overstiger EU's tærskelværdier, vil det givne indkøb blive offentliggjort. 

Offentliggørelsen sker i Tenders Electronic Daily (TED). 

Læs bl.a. mere om strategi og retningslinjer for udbud og licitation.

 

Mere om udbud i Norddjurs Kommune

Vi udbyder mange forskellige opgaver, som du kan byde ind på som leverandør.

Se evt. aktuelle udbud her nedenfor:

Norddjurs Kommune har selv eller i samarbejde med Jysk Fællesindkøb eller SKI siden 1. januar 2014 gennemført nedenstående offentlige udbud.

Siden er opdelt i udbud, der vedrører "Varer og tjenesteydelser", og udbud, der vedrører "Bygge- og anlægsprojekter".

Annonceringer kan genfindes på siden "Udbud.dk" - se link til højre. Aftaler indgået via indkøbsfællesskab er kun annonceret af udbudsstyrende kommune.

Varer og tjenesteydelser

Åben afsluttede udbud vedrørende varer og tjenesteydelser (åbnes i nyt vindue)

Bygge- og anlægsprojekter

Projektets navn Tildelt i Kommunalbestyrelsen... entreprise 1... vindende tilbudsgiver entreprise 1... entreprise 2 ... vindende tilbudsgiver entreprise 2... o.s.v. ...

Udbedring af vandskade i Søren Kanne Børneby 08.10.2019
Tømrerentreprisen Aalsrode Tømrerfirma  
Malerentreprisen Hvilsager Maler- og Tømrerfirma  
Gulventreprisen LH Gulve  
VVS-entreprisen VVS Per Møller ApS  
Elentreprisen Elcon Grenaa  

 

Erstatningsbyggeri for pavillon Auning Skole 13.09.2016  
Murerentreprisen Brdr. Pedersen  
Tømrerentreprisen Tømrerfirmaet Henrik Hedeager  
VVS-entreprisen Per Møller  
Ventilationsentreprisen KK Ventilation  
Elentreprisen FA-EÆ  
Gulventreprisen Arki Gulve  
Malerentreprisen Kronjyllands Malerfirma  

 

Nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg 21.01.2016  
Murerentreprisen Murerfirma Bent Klausen  
Tømrerentreprisen Vinter & Lassen  
VVS-entreprisen Ungstrup VVS og Blik  
Ventilationsentreprisen KK Ventilation  
Elentreprisen Birk og Borst  
Gulventreprisen Justesen Gulve  
Malerentreprisen Malerfirmaet Tipsmarke  

 

Ny daginstitution i Vivild Børneby 15.09.2015  
Nedbrydningsentreprisen P. Olesen A/S  
Murerentreprisen Brdr. Pedersen A/S  
Tømrer- og snedkerentreprisen Jensen Byg Randers ApS           (*)  
VVS-entreprisen Grotrian A/S  
Ventilationsentreprisen KK ventilation A/S  
El-entreprisen Elcon Grenaa A/S  
Gulventreprisen Jensen Byg ApS  
Malerentreprisen Carsten Sørensen A/S  
*) Tildelt i B&U udvalget 28.10.2015        

 

Nye lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen 19.08.2014  
Murerentreprisen Murerfirma Bent Klausen ApS  
Tømrerentreprisen Lund Byggefirma A/S  
Gulventreprisen Arki Gulve A/S  
Malerentreprisen Kronjyllands Malerfirma A/S  
VVS-entreprisen Grotrian A/S  
Ventilationsentreprisen KK Ventilation A/S  
Elentreprisen Elcon Grenaa A/S  

 

Nye aktivitetscenter i Ørsted 17.06.2014  
Nedbrydningsentreprisen            Gerstrøm ApS  
Murerentreprisen Ørsted Murerforretning Jørgen Kusk A/S  
Tømrerentreprisen Lund Byggefirma  
Gulventreprisen Arki Gulve  
Malerentreprisen Malerfirma Dalsgaard & Co  
VVS-entreprisen Auning Blikkenslagerforretning A/S  
Ventilationsentreprisen KK Ventilation  
Elentreprisen FA-EL A/S  

 

Ny daginstitution i Grenaa 22.04.2014  
Murerentreprisen Murerfirmaet Rasmus Jakobsen A/S  
Tømrerentreprisen Harlund Byggefirma A/S          (*)  
Gulventreprisen LH Gulve A/S  
Malerentreprisen Malerfirmaet Tendens ApS  
VVS-entreprisen VVS Per Møller ApS  
Ventilationsentreprisen Danklima Entreprise A/S  
Elentreprisen El Team Vest A/S  
*) Tildelt 18.11.2014    

 

Etablering af ventilationsanlæg på Auning Skole 25.02.2014  
Råhusentreprisen Murerfirmaet Torben Nielsen Stenvad ApS  
Tømrerentreprisen Tømrer- og snedkerfirma Lars Nielsen ApS  
Malerentreprisen Malerfirmaet Carsten Sørensen  
Ventilationsentreprisen GK Danmark A/S  
Elentreprisen Auning El-service  

 

Ny daginstitution i Auning 25.02.2014  
Murerentreprisen Gerstrøm Entreprenør ApS  
Tømrerentreprisen Tømrermester Hans Kirk Randers  
Gulventreprisen Flex Gulvmontering  
Malerentreprisen Malerfirmaet Carsten Sørensen  
VVS-entreprisen Grotrian A/S  
Ventilationsentreprisen KK Ventilation A/S  
Elentreprisen FA-EL A/S  

 

Opgradering af køkkener i daginstitutioner 21.01.2014  
Tømrerentreprisen Aalsrode Tømrerfirma  
Murerentreprisen Murerfirmaet Torben Nielsen Stenvad ApS  
Malerentreprisen Malerfirma Madsen ApS  
Elentreprisen BP Electric A/S  
Jord-, kloak- og betonentreprisen Murerfirmaet Torben Nielsen Stenvad ApS  
Hårde hvidvareentreprisen Ryomgaard El  
VVS- og blikentreprisen Finn Bilde Nielsen ApS  

 

Ved Europa-Kommissionens delegerende forordning (EU) 2023/2495, (EU) 2023/2496, (EU) 2023/2497 og (EU) 2023/2510 af 15. november 2023, er tærskelværdierne for udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet og forsvars- og sikkerhedsdirektivet ændret med virkning fra den 1. januar 2024. 

Europa-Kommissionen har den 16. november 2023 i meddelelse C/2023/902 offentliggjort følgende tærskelværdier, der træder i kraft fra den 1. januar 2024.

 

Se tærskeværdierne

Norddjurs Kommune anvender det elektroniske udbudssystem CTM fra EU-Supply til gennemførelse af egne EU-udbud af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver.

På login-siden skal en virksomhed ved første besøg registrere sig som tilbudsgiver.

Herefter kan virksomheden logge ind i systemet med det oprettede brugernavn og password for at få adgang til udbudsmateriale samt for at kunne afgive tilbud.

Oprettelse i og adgang til CTM er gratis.

Jysk Fællesindkøb

Norddjurs Kommune er medlem af Jysk Fællesindkøb, som er en sammenslutning af otte jyske kommuner, der byder varer og tjenesteydelser ud på vegne af hinanden.

Norddjurs Kommune gør opmærksom på, at kommuner i indkøbsfællesskabet Jysk Fællesindkøb kan anvende andre elektroniske udbudsværktøjer end CTM.

Norddjurs Kommune linker altid til tovholderkommunens hjemmeside ved udbud i indkøbsfællesskabet.

Norddjurs Kommune forventer at gennemføre nedenstående udbud enten i samarbejde med andre kommuner eller via egne udbud.

Dynamisk arbejdsredskab

Norddjurs Kommune gør opmærksom på, at udbudsplanen er et dynamisk dokument, der kan ændres efter kommunens behov, ligesom at der tages forbehold for indholdet i et givent udbud.

Samarbejdspartnere

Det følger af Norddjurs Kommunes indkøbspolitik, at Norddjurs Kommune som udgangspunkt deltager i de udbud, som gennemføres i SKI- og JYFI-regi, og først derefter gennemføres der egne udbud.

SKI er en forkortelse for Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, og JYFI er en forkortelse for Jysk Fællesindkøb, som er et indkøbsfællesskab bestående af Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive, Syddjurs og Viborg kommuner.

Det kan forekomme, at Norddjurs Kommune på enkelte udbudsområder samarbejder med andre kommuner.

Offentliggørelse af udbud

Norddjurs Kommune opfordrer alle interesserede tilbudsgivere til at holde sig orienteret på www.udbud.dk (åbner nyt vindue), hvor alle kommunens offentlige udbud findes.

Udbudsplan for varer og tjenesteydelser

Udbudsområde Regi
Nødkaldssystem NDK
Låsesystemer JYFI
Parykker JYFI
Genbrugshjælpemidler  SKI
Tele og data SKI
Møbler SKI
AV udstyr SKI
Tablets SKI

Udbudsplan for bygge- og anlægsopgaver

Renovering af tagflader Auning Skole 

Anlægsarbejde til Klimasikring af Auning Skole og AIC - i samarbejde med AquaDjurs

Kontakt

Norddjurs Kommune
Indkøbsafdelingen