Leverandør

Norddjurs Kommune stiller betingelser til sine leverandører.

Som leverandør til Norddjurs Kommune skal man være i stand til at bidrage til relevant ajourføring af kommunens viden om markedsforhold, herunder produktudvikling og konkurrenceforhold.

Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet, at tilbudsgiver ikke må have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kroner.

Alle fakturaer skal fremsendes via EAN-nummer og i formatet OIOUBL.

Endvidere skal varekoderne være opført som UNSPSC-koder.

Betalingsbetingelser er 30 dage fra korrekt modtaget elektronisk faktura.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune
Indkøbsafdelingen