Ole Nørgaard

Billede af Ole Nørgaard

Om virksomheden:
Nørgaard Teknik er en underleverandør af komponenter og maskiner til bl.a. gasfyldeanlæg, transportanlæg, fødevareanlæg, vindmøller og forlystelsesaktiviteter.

Om virksomhedsejeren:
Ole Nørgaard har særlig erfaring indenfor personaleledelse og -forhold herunder sammensætning af medarbejderstab. Han kan tage afsæt i egne erfaringer om hhv. fastholdelse af medarbejdere samt fordele og ulemper ved at ansætte en medarbejder man kender, eller en medarbejder man ikke kender.

Ole Nørgaard har været i en positiv dialog med det offentlige. Her fortæller Ole Nørgaard; ”Jeg kan fortælle om mit eget forhold til det offentlige, altså hvordan forholder man sig til det offentlige, inden man bliver sur på det offentlige og hvordan man kommer i en positiv dialog”.

Ole Nørgaard har indgående kendskab til lokalsamfundet og erhvervslivet i Norddjurs. Han har derfor også et bredt netværk.

Særlig erfaring indenfor:
- Fastholdelse af medarbejdere
- Personaleforhold og sammensætning
- Kendskab til lokal- og erhvervslivet i Norddjurs.
- Ærlighed og ordentlighed


Kontakt Ole Nørgaard:

Telefon: +45 87 86 90 92
E-mail: on@nt-as.dk