Læsning

Handleplan for læsning og tilbud til elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Norddjurs Kommune har udarbejdet en Handleplan for læsning og har et tilbud til elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Elever fra 3.-4. klasse visiteres til tilbuddet via hjemskolen.

Læsecentret tilbyder også support på skoler til elever og lærere på alle Norddjurs skoler relateret til læse-skrivevanskeligheder.

Handleplan for læsning

Kontakt

Skole og dagtilbud