Søg penge til klimaprojekter for unge

Youth Climate Action Fund dækker 100 byer, 38 lande og 6 kontinenter og repræsenterer mere end 62 millioner borgere.

Youth Action Climate Fund er en pulje til klimaprojekter for unge. Er I mellem 15 og 24 år og har en god ide til et projekt, der understøtter klimaarbejdet i Norddjurs Kommune, så kan I søge midler til jeres projekt.

Søg midler til klimaprojekter for dig mellem 15 og 24 år

Som en del af Norddjurs Kommunes klimaplan ønsker vi at gøre mere for at motivere unge borgere til at involvere sig i klimakampen.

Det er lykkedes Norddjurs Kommune at få del i midlerne i Bloomberg Philantropies' klimaindsats Youth Climate Action Fund, der har som formål at fremme de unges stemmer i klimakampen. Indsatsen har til formål at motivere unge mellem 15 og 24 år til at realisere klimaorienterede projekter.

Hvad støtter Youth Climate Action Fund?

Indsatsen skal inspirere og understøtte unge mennesker til - på egne præmisser og ud fra egne ideer - at udvikle og realisere klimaprojekter. Norddjurs Kommune kan støtte et beløb på ca. 7.000 kr. til 35.000 kr. pr. projekt.

I kan her læse mere om Bloomberg Philantropies og Youth Climate Action Fund.

Hvem, hvad og hvordan?

Unge mellem 15 og 24 år, der har et tilknytningsforhold til Norddjurs Kommune; eksempelvis gennem bopæl, fritidsaktiviteter, uddannelse eller lignende.

Vi anbefaler, at man går sammen i en gruppe, klasse eller forening og laver projekterne sammen.

  • Projektet skal være klimaorienteret
  • Projektet skal være drevet og ledet af de unge selv.

I kan ansøge om midler gennem vores online ansøgningsportal. Vi udvælger projekter og tildeler midler løbende.

Ansøgningen skal indeholde:

  • en beskrivelse af jeres projekt
  • en kort refleksion over klimaeffekten
  • et budget hvor det fremgår, hvor mange penge projektet kalder på, og hvad pengene skal bruges til.

Indsend jeres ansøgning via Norddjurs Kommunes ansøgningsportal.

Vi glæder os meget til at læse jeres ansøgning!

Pengene må bruges til 

  • udgifter, som er direkte relateret til projektet
  • et offentligt arrangement eller aktivitet
  • leje af lokale eller udstyr.

Der er et behov for, at klimaudfordringerne adresseres lokalt og blandt de borgere, der er direkte påvirket af dem.

Udfra denne tankegang etablerede den amerikanske fond, Bloomberg Philanthropies i forbindelse med FN’s Klimatopmøde COP28 i december 2023 den nye indsats Youth Action Climate Fund. De præsenterede ideen for de deltagende borgmestre, herunder Norddjurs Kommunes borgmester, Kasper Bjerregaard.

Målsætningen er at understøtte 100 kommuner globalt i at nå deres lokale klimamål hurtigere og give unge mennesker i alderen 15 til 24 år en stemme og flere muligheder for at agere på klimaområdet. Helt konkret skal indsatsen inspirere unge mennesker til at I kan designe, udvikle og realisere jeres egne klimaprojekter i jeres lokalsamfund og kommuner.

I kan hente inspiration i Norddjurs Kommunes klimaplan Sammen om et grønt Norddjurs.

I august afholder Norddjurs Kommune 2 workshops, hvor I kan få mere viden og sparring. Hold øje med Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier, hvor datoerne bliver meldt ud inden sommerferien.

Hvis I har brug for flere oplysninger eller hjælp og vejledning til en ansøgning, er I velkomne til at kontakte projektleder Filip Therkildsen på fith@norddjurs.dk eller mobil 23 72 93 70.

Kontaktboks

Filip Therkildsen
Projektleder
Fællessekretariatet
Telefon:23729370

Søg penge

Hvis I har brug for gode råd og sparring om, hvordan jeres gode ide kan beskrives og blive til et klimaprojekt, så tøv ikke med at kontakte projektleder Filip Therkildsen på mobil 23 72 93 70.

Indsend jeres ansøgning senest 16. september 2024. Ansøgningerne behandles løbende.

Norddjurs Kommunes ansøgningsportal