Publiceret 27-02-2024

Har du et godt projekt, der kan forbedre tilgængeligheden for borgere med handicap i Norddjurs Kommune, så er det nu, at du skal sende en ansøgning afsted.

Dronningens Ferieby har tidligere  fået tilskud fra Handicaprådets tilgængelighedspulje til en Hippocampe, der giver kørestolsbrugere mulighed for at bade i Kattegat. Taget af: Dronningens Ferieby.

Siden 2015 har det hvert år været muligt at søge midler til projekter, som forbedrer den fysiske tilgængelighed for borgere med handicap. Tilgængeligheds-puljen er tiltænkt til at kunne medfinansiere anskaffelser af håndgribelige ting, såsom en rampe, etablering af et handicaptoilet, støttehåndtag mv.

Tilgængelighedspuljen udgør 73.380 kr. i 2024.

”Vi er rigtig glade for, at vi i Handicaprådet kan være med til at øge tilgængeligheden for borgere med et handicap. Det er vigtigt, at alle kan færdes i kommunen, og at kommunen gøres tilgængelig for alle. Vi håber, at vi modtager en masse ansøgninger, der kan forbedre tilgængeligheden,” udtaler formanden for Handicaprådet, Karoline Bergkvist Søgaard.

Puljen øger tilgængeligheden og gør projekter mulige

Dronningens Ferieby er én af de lokalaktører, der har modtaget midler fra tilgængelighedspuljen.

”Det har givet de besøgende, der måske ellers ville være begrænset af deres fysiske udfordringer, en chance for sammen med deres familier at skabe unikke og uforglemmelige ferieoplevelser,” udtaler Manager Karen Lassen fra Dronningens Ferieby.

Feriebyen har med tilskud fra puljen forbedret stisystemer/etableret en natursti, indkøbt en Hippocampe – som giver kørestolsbrugere mulighed for at bade i Kattegat samt forbedret både nuværende og nye aktiviteter med henblik på at inkludere kørestolsbrugere:

”Den frihed og glæde, som midlerne har muliggjort, har beriget mange liv ved at åbne op for fælles oplevelser, der ellers ville være utilgængelige,” afslutter Karen glad.

Hvem kan ansøge og hvornår er ansøgningsfristen?

Alle borgere såvel som virksomheder, foreninger og organisationer i Norddjurs Kommune kan sende en ansøgning. Projekterne, der søges tilskud til, skal enten komme mange til gode eller have en stor betydning for en mindre gruppe.

Projektet skal kunne gennemføres i perioden juni-december 2024.

Fristen for at indsende ansøgninger er fredag den 29. marts 2024.

Ansøgningerne forventes færdigbehandlet i ultimo maj, og umiddelbart herefter vil bevilgede midler blive udbetalt.

Yderligere oplysninger samt den elektroniske ansøgningsskema kan findes her:

www.norddjurs.dk/tilgaengelighedspulje

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Karoline Bergkvist Søgaard, Formand for Handicaprådet i Norddjurs Kommune
Karos@norddjurs.dk
Tlf.: 51 51 75 71