Norddjurs vil skabe fremtidens bæredygtige skove

Publiceret 19-03-2024

Norddjurs Kommune er kommet med i et EU-projekt, som arbejder på at understøtte en mere bæredygtig skovindustri. Derfor skal skovsektoren undersøges på tværs af Europa, så skovene har det bedste grundlag at vokse fra i fremtiden.

Norddjurs Kommune arbejder med at realisere og understøtte en række initiativer, der styrker det helt særlige DNA, som knytter sig til Det Blå og Det Grønne i Norddjurs. Det er dét, der gør Norddjurs unik, herunder de styrkepositioner der er udpeget i kommunens Plan- og Udviklingsstrategi, hvor bæredygtig udvikling er funderet i det blå og det grønne Norddjurs.

Det grønne er i Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi sammen med det blå et vigtigt fokusområde for en lokal, bæredygtig udvikling.

Det grønne Norddjurs er store skovområder, men også klimatiltag og den grønne omstilling med udgangspunkt i blandt andet Skovskolen, Det Grønne Museum, Gl. Estrup Herregård samt skovens kvaliteter og ressourcer, der er en del af en stor moderne produktionskommune.

Derfor kigger Norddjurs Kommune nu ud i Europa for at skabe de bedste vilkår for de lokale skove.

Kommunen er kommet med i et EU-projekt med titlen: ”Policies to promote the competitiveness of forest-based SMEs in resource-efficient European regions.”

Det handler om at udvikle skoverhvervet i Norddjurs Kommune ved at samarbejde med en række lande i Europa med masser af skov – Slovenien, Sverige, Belgien, Kroatien, Litauen og Polen.

Det skal udmønte sig i en mere bæredygtig skovindustri og baserer sig blandt andet på mulighederne i skovene i Norddjurs. Det drejer sig om at producere fremtidens grønne, biobaserede og bæredygtige produkter.

En del af projektet handler om at engagerede lokale interessenter. Derfor indleder Norddjurs Kommune dialog og samarbejde med blandt andre Skovskolen ved Københavns Universitet.

Konkret forskel for naturen og skovene

Lokal udveksling af viden, som kan understøtte skovsektoren, skal især have fokus på de virksomheder, som er aftagere af skovens ressourcer.

Aktiviteter i EU-projektet inkluderer:

  • Udveksling af viden på tværs af EU om barrierer og potentialer ved omstilling mod mere bæredygtig udvikling og innovation
  • Afvikling af seminarer, workshops og konferencer
  • Netværk mellem det politiske niveau, de studerende på de grønne uddannelser og virksomheder, der arbejder med skovens ressourcer

De nye muligheder glæder Rasmus Kjær, forstander på Skovskolen:

”Det her projekt passer helt perfekt ind i Skovskolens rammer. Med vores afdeling på Djursland med base i Løvenholm Skovene ved Auning kan vi bidrage med grundig viden fra teori og praksis og med studerende, som er passionerede for at gøre en konkret forskel for naturen og skovene.

Det er en stor gevinst for vores skole at få etableret samarbejder og partnerskaber lokalt såvel som i Europa for blandt andet at kunne nyde godt af erfaringer fra andre steder i Europa. Det kan få fremtidens bæredygtig skovsektor til at spire.”

Drivkraft for en grøn omstilling

Skovskolen bliver bakket op af borgmester Kasper Bjerregaard:

”Vi mener den grønne udvikling i Norddjurs. Vi er en kommune, som er særligt kendetegnet ved omfattende skove. De fungerer både som produktionsskov og rekreative naturoplevelser. Norddjurs er hjemsted for fremtidens grønne kompetencer inden for bæredygtigt byggeri, hvor særligt Skovskolen er drivkraft for en grøn omstilling.

Vi vil som kommune gerne understøtte skoverhvervet med viden og de rigtige forbindelser. Derfor er jeg særligt glad for samarbejdet med Skovskolen, og at vi nu henter og deler viden med samarbejdspartnere fra hele Europa.”

Projektet strækker sig over tre år og har en samlet projektramme på 1,5 millioner kroner.