God debat på konference om fremtidens velfærdssamfund i Norddjurs

Publiceret 13-03-2024

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærdssamfund, var det helt centrale spørgsmål på konferencen, som kommunens kommunalbestyrelse havde inviteret borgerne til i går aftes på Grenaa Gymnasium.

Fremtidens velfærd er på dagsordenen i Danmark. Det er den også i Norddjurs Kommune.

Derfor havde lokalpolitikerne i Norddjurs inviteret kommunens borgere til dialog og forventningsafstemning omkring, hvordan vi sammen får indrettet vores velfærdssamfund.

Konferencen bød på oplæg af borgmester Kasper Bjerregaard, som satte fokus på de forandringer og udfordringer velfærdssamfundet generelt står overfor.

Han fortæller:

”Det er enormt inspirerende, at vi sammen ser på hvilken velfærd, vi fremadrettet skal have i Norddjurs. Det indebærer nemlig svære prioriteringer; men der kommer rigtig mange gode inputs og drøftelser, når vi som i dag i dialogen udfordrer og beriger hinanden. Det samspil er afgørende, og noget vi vil gøre langt mere af fremover, da inddragelse er med til at skabe et solidt fundament for fremtidens Norddjurs.”

Et spændende program, der inspirerede til dialog

Konferencen bød også på oplæg af livsstilseksperten Christian Grau, der satte fokus på tidsånden og fællesskaber. Derudover var der også inspirationsoplæg om frivillige og kommunale initiativer fra blandt andet oplæg fra Røde Kors, Ungehuset og Café Grenaa.

En central del af konferencen var dialogspillene med lokalpolitikerne om helt konkrete fremtidsdilemmaer. Spillet er udviklet af Kommunernes Landsforening med det formål at tage deltagerne med ind i dynamikken ved investeringer kontra besparelser. Norddjurs Kommune er den første kommune på landsplan, der aktivt inddrager borgerne i spillet.

Laila Jensen fra Grenaa deltog på dagens konference og i spillet ved et af bordene:

”Jeg var enormt optaget af råderumsspillet og diskussionerne, det afledte ved bordet. Det var vildt spændende, fordi jeg interesserer mig for samfundet, og fordi det var givende at få snuset til de prioriteringsdilemmaer, som vores lokalpolitikere sidder med på vegne af hele vores kommune.”

Marianne Leth fortæller:

”Jeg synes, det er positivt, at man nytænker formatet og åbner op for at få flere ind i det rum, hvor det hele sker, og processen omkring økonomi gøres synligt. Det her er et udmærket initiativ.”

Inputs og idéer fra gårsdagens arrangement indgår og kvalificeres i den videre proces. Næste skridt i arbejdet med fremtidens velfærd i Norddjurs er derudover afholdelse af et lignende arrangement den 3. juni på Det Grønne Museum i Auning.

For yderligere oplysninger kontakt:

Heidi Johannesen, kommunikationsmedarbejder, Norddjurs Kommune
Mail: hij@norddjurs.dk
Mob: 26 80 14 62