Norddjurs Kommune klar med de første forslag til fremtidens velfærd

Publiceret 03-05-2024

Nye prioriteringsforslag på social-, ældre- og sundhedsområderne skal være med til at sikre fremtidens velfærd i Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommunes logo.

Ligesom i landets øvrige kommuner er fremtidens velfærd højt på den politiske dagsorden i Norddjurs. Senest den 12. marts 2024 inviterede Kommunalbestyrelsen borgere og centrale aktører til dialog om, hvordan vi sammen kan sikre og skabe fremtidens velfærd. En velfærd, der møder udfordringer på flere parametre: Stigning i antallet af ældre borgere, der har andre forventninger til kommunale tilbud samt et arbejdsmarked, hvor der er udfordringer med rekruttering til velfærdsområderne mv.

Trods disse omfattende udfordringer er der optimisme i kommunen: ”Vi har en sund økonomi, der giver os mulighed for at investere og tænke i udviklingsinitiativer. Derfor er det nu, vi har chancen for at tage hul på de svære prioriteringer, der skal være med til at indrette det fremtidige velfærdssamfund i Norddjurs”, udtaler borgmesteren Kasper Bjerregaard.

Forslag til omprioriteringer

Med en øget bevidsthed om de udfordringer, som velfærdsområdet står overfor, har kommunens forvaltning udarbejdet forslag til omprioriteringer for at imødekomme de kommende behov og forventninger. Forslagene er udarbejdet på social-, ældre- og sundhedsområderne på baggrund af et samlet stærkt politisk ønske om at kigge på forskellige scenarier med langsigtet løsninger.

"Det er klart, at der med disse forslag vil komme til at ske markante ændringer, der har betydning for borgernes og medarbejdernes hverdag", udtaler Mads Jensen, formand i Voksen- og Plejeudvalget.

”Formålet er dog at handle rettidigt med langsigtede løsninger, der samtidig fremmer kvaliteten og styrker medarbejdernes faglighed. Det kan betyde, at nogle borgere får længere til tilbuddet, og at antallet af tilbud reduceres. For eksempel kigger vi på muligheden for at samle kommunens demensindsats, da vi ønsker bedre at kunne hjælpe og støtte borgere med demens og deres pårørende. Vi er også opmærksomme på, om antallet af plejeboliger skal reduceres, og hvordan vi bedst muligt kan udnytte vores eksisterende boligkapacitet”, fortsætter Mads Jensen. 

En inddragende proces

Omprioriteringsforslagene er udarbejdet i tæt samarbejde med både medarbejdere og ledere på Socialområdet samt Sundheds- og Omsorgsområdet. Det har ligeledes været vigtigt at få andre centrale aktører såsom Ældrerådet og Handicaprådet med i processen.

 "Det har i udvalget været vigtigt, at vi få inddraget alle relevante parter i selve arbejdet med de langsigtede forslag. Det er svære prioriteringer, hvorfor det er nødvendigt, at alle får mulighed for at blive hørt. Vi lægger derfor også op til at sende forslagene i åben høring, således at alle har mulighed for at give deres mening til kende", pointerer Jytte Schmidt, næstformand i Voksen- og Plejeudvalget.

 "Vi har også arrangeret et dialogmøde med rådene og almene boligforeninger med henblik på at drøfte ønsker og behov for fremtidens boliger til ældre", afslutter hun.

 De konkrete forslag er stadig under udarbejdelse og vil blive offentliggjort den 15. maj som bilag til dagsorden til Voksen- og Plejeudvalgets møde den 22. maj. Efter udvalgsmødet sendes forslagene i høring.

 

Kontakt

Mads Jensen
Formand i Voksen- og Plejeudvalget
Jytte Schmidt
Næstformand i Voksen- og Plejeudvalget