En god sommer med plads til alle igen i år

Publiceret 21-05-2024

Sommer og læseferie står for døren, og SSP-samarbejdet i Norddjurs sender en opfordring til unge og deres forældre om at tage hensyn til omgivelserne og passe på sig selv og hinanden.

Varme og godt vejr er lig med, at især unge mennesker mødes udenfor i større og mindre grupper for at hygge, snakke og høre musik. SSP-samarbejdet i Norddjurs sender her på tærsklen til sommeren en klar opfordring til unge, deres forældre og lokalsamfundet: Hyg jer, men husk at respektere omgivelserne. Det kræver en indsats af alle.

SSP samarbejdet ønsker at alle borgere har en god oplevelse, når de opholder sig i det offentlige rum i Norddjurs kommune og derfor er der tæt kontakt mellem de forskellige aktører i SSP samarbejdet. Ungdomskonsulenterne fra UngNorddjurs står altid til rådighed med råd og vejledning til både børn, unge og forældre. I tæt samarbejde med Politiet og Driftscenter Norddjurs forsøges det at forebygge, at unges ophold i det offentlige rum er til gene.

 VI HAR EN FÆLLES UDFORDRING

Større børn og unge samles ofte på institutioner eller skolers legepladser, i parker, idrætsanlæg, mv. for at dyrke deres fællesskaber. I nogle tilfælde har de unges samvær medført affald, rod og hærværk på det sted, hvor de mødes. Det kan skabe utryghed blandt børn, unge, andre forældre, medarbejdere og naboer.

Først og fremmest har de unge en opgave. De skal vise med deres adfærd, at de respekterer de almindelige regler og normer: Rydde op efter sig selv, ikke larme unødigt og have en imødekommende adfærd. Det kan også være at trække et sted hen, hvor musik og larm er til mindst gene for andre.

Østjyllands Politi, Norddjurs Kommune og SSP samarbejdet i Norddjurs opfordrer samtidig forældre til unge i 12-25 års alderen, om at være opmærksomme på om jeres barn har en acceptabel adfærd i det offentlige rum. Især når de unge er under 18 år, er det Jer som forældre, der har ansvaret. Der opfordres også til at forældrene åbner hjemmene, så de unge kan hygge sig privat i trygge rammer.

”I SSP-samarbejdet vil vi gerne rådgive forældrene og vejlede de unge. Men det er også vigtigt at slå fast, at sker der lovovertrædelser skal man altid kontakte den ene part i SSP-samarbejdet, nemlig politiet. Øvrige deltagere i SSP-samarbejdet, bl.a. ungdomskonsulenterne, kan efterfølgende kontaktes med henblik på råd og vejledning” lyder det fra Østjyllands Politis Forebyggelsessektion i Grenaa.

Endelig har ungdomskonsulenterne en opfordring til civilsamfundet:

Mød de unge med et smil. Det smitter.

”At blive mødt med et positiv sind skaber som regel positiv adfærd. Oplever man, at der er for meget larm eller høj musik, så tager de fleste unge faktisk pænt imod, at de bliver bedt om at skrue ned. Hvis alle påtager sig ansvaret, kan vi hjælpes ad, så det bliver en god sommer for alle”.

Desuden opfordres borgerne til at bruge kommunens borger tip funktion til Driftscenter Norddjurs, så vi i SSP samarbejdet hurtigt kan reagere på de hændelser der måtte have været.

Der er udarbejdet en række informationsfoldere om ”Unge i det offentlige rum” som kan findes på: https://www.ungnorddjurs.dk/ssp/foraeldre-info/fritid-faellesskaber

Fakta

SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, hvis mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP-samarbejdet er et lokalt foretagende i de enkelte kommuner i Danmark. SSP-samarbejdet i Norddjurs kommune er forankret i UngNorddjurs.