Borgerne skal være trygge ved de akutte sundhedstilbud på Djursland

Publiceret 08-05-2024

Borgerne på Djursland skal føle sig trygge ved de akutte sundhedstilbud, Region Midtjylland stiller til rådighed.

Det er Djurslandsborgmestrene Kasper Juncher Bjerregaard (V), Norddjurs, borgmester Michael Stegger Jensen (S), Syddjurs og regionsrådsformand Anders Kühnau (S), Region Midtjylland helt enige om.

Torsdag mødtes Djurslandsborgmestrene, de relevante kommunale udvalgsformandsskaber og regionsrådsformanden med hospitalsledelserne fra henholdsvis Præhospitalet i Region Midtjylland og Regionshospitalet Randers for at drøfte de forandringer, der sker i forhold til de akutte tilbud på Djursland.

Forandringerne, der sker på baggrund af den spareplan, et flertal i regionsrådet i Region Midtjylland vedtog kort før jul, består i, at akutlægebilen fra 1. juni 2024 bliver erstattet af en veludstyret paramedicinerbil og at der er blevet justeret på åbningstiderne i akutklinikken i Sundhedshuset i Grenå.  

"Vi har haft åben og konstruktiv dialog, hvor vi fik vendt de bekymringer, borgmestrene har haft på Djurslandborgernes vegne. Det er helt fair, at man kan blive bekymret over forandringer og på den baggrund har brug for svar på en række spørgsmål. Dem synes jeg, vi kom rigtig godt omkring. Jeg gik fra mødet med en klar fornemmelse af, at vi gennem øget information og dialog om forandringerne kan betrygge både politikere og borgere på Djursland i, at de fortsat kan være helt trygge ved de akutte sundhedstilbud på Djursland," siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Borgmester i Norddjurs Kommune Kasper Juncher Bjerregaard (V) er enig i, at der skal sættes fokus på information og dialog:

"Det var godt, langt om længe at få en oplyst og konstruktiv dialog om de udfordringer og forandringer, som besparelserne medfører. Vi vil sammen med regionen arbejde på, at vores borgere får kendskab til, at der fortsat vil være et akut beredskab, på trods af ændringer i sammensætningen," siger Kasper Juncher Bjerregaard (V).

Michael Stegger Jensen (S), borgmester i Syddjurs Kommune, bakker op:

"Jeg synes, det har været et godt møde, og jeg er glad for, at tilbuddet om dialog blev taget godt imod fra regionen. Nedlæggelse af akutlægebilen har fyldt meget i Syddjurs, og mange har været utrygge gennem længere tid. Mødet gav mange informationer om det fremtidige tilbud, og der forestår et stort fælles arbejde med at kommunikere til borgerne på Djursland, hvordan de også i fremtiden kan modtage et tilbud med høj kvalitet," siger Michael Stegger Jensen (S).

For yderligere oplysninger kontakt:

Anders Kühnau (A)
Regionsrådsformand i Region Midtjylland
Kontakt via pressevagten tlf. 78 41 06 66

Formand for Danske Regioner

Kasper Juncher Bjerregaard (V)
Borgmester
Norddjurs Kommune
Mob: 51 23 86 14

Michael Stegger Jensen (S)
Borgmester
Syddjurs Kommune
Mob: 23 72 86 78

Kontaktoplysninger på medlemmer af regionsrådet:

Regionsrådets 41 medlemmer er valgt for 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Alle har egen side med oplysninger om politikeren.

DENNE PRESSEMEDDELELSE UDSENDES PÅ VEGNE AF REGION MIDTJYLLAND, NORDDJURS KOMMUNE OG SYDDJURS KOMMUNE.