Brandstationen i Grenaa får et løft

Publiceret 21-02-2024

10 millioner kroner er på vej til en renovering af brandstationen på N P Josiassens Vej 1.

Den nuværende brandstation i Grenaa er ikke tidssvarende. Derfor har Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune afsat 10 millioner kroner over de næste to år til renovering og ombygning af Grenaa Brandstation. Projektet bliver gennemført i tæt dialog med Beredskab & Sikkerhed.

Renoveringen handler i vid udstrækning om en nyindretning af brandstationens faciliteter inden for den eksisterende bygningsskal. For at sikre gode løsninger skal en arkitekt derfor til at begynde med gentænke indretningen.

Rådgivningsarbejdet bliver sat i gang nu, hvorefter byggearbejdet bliver sat i gang. Det samlede arbejde vil være færdiggjort i 2025.

”Det har afgørende betydning for fortsat beredskab i Grenaa, at vi har de rette fysiske rammer. Tidssvarende bygningsforhold er et helt centralt element for at fastholde, tiltrække og motivere deltidsbrandmænd og frivillige, nu og i fremtiden,” siger borgmester Kasper Bjerregaard (V) og tilføjer:

”Vi har gennem længere tid lovet at prioritere brandstationen. Jeg er glad for, at vi nu også leverer fra politisk side.”

Beredskabsdirektør Morten Sønderby udtaler:

”Vi er rigtig glade for, at Kommunalbestyrelsen har valgt at prioritere renovering af brandstationen i Grenaa. Der er ansat cirka 50 brandfolk og frivillige, som har deres daglige gang på brandstationen, så vi har i den grad brug for mere plads og mere tidssvarende forhold. Dertil kommer, at vi oplever stor vækst i blandt andet erhvervsudviklingen i kommunen. Derfor er renoveringen også helt afgørende for, at vi fortsat kan levere et robust beredskab i byen, hvor vi skal sikre trygheden hos både borgere og virksomheder”.

Når planen for byggearbejdet bliver udarbejdet, bliver løsninger vurderet for bæredygtighed i henhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og reducering af energiforbrug.

Rådgiverydelse og entreprenørarbejde skal nu i udbud. Entreprenørarbejder bliver udbudt som hovedentreprise.