Samarbejde med virksomheder virker

Publiceret 22-04-2024

Norddjurs bedste kommune i Østjylland til at hjælpe folk i arbejde.

Norddjurs Kommune er god til at hjælpe folk på kanten af arbejdsmarkedet med at få et job. I beskæftigelsesministeriets opgørelse over jobcentrenes indsats sidste år, det såkaldte benchmark, er Jobcenter Norddjurs bedst i Østjylland for fjerde år i træk, og er nu i national top 10.

Benchmarket sammenligner hvor mange ledige og sygedagpengemodtagere kommunerne har, ift. hvad man kan forvente ud fra deres rammevilkår. Og med den seneste forbedring til en national 10. plads er Jobcenter Norddjurs rykket 59 pladser op, siden benchmark målingerne begyndte i 2018.

Det skyldes blandt andet en stabil og målrettet indsats, fortæller Karoline Bergkvist Søgaard, fmd. Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune:

”Vi har et stort fokus på virksomhedernes behov. Både med hjælp til rekruttering og på at opkvalificere ledige med netop de kompetencer, der gør at hver enkelt kan blive attraktiv for virksomhederne.”

Udvalgsformanden fremhæver derudover, at det er en holdindsats fra alle medarbejdere i jobcentret, som giver de gode resultater:

”Det gør mig stolt at vi i Norddjurs har Østjyllands bedste jobcenter, for det er en utrolig vigtig opgave alle jobcentrets medarbejdere er sammen om at løse. Den aktive, værdige og personlige tilgang vi har virker, og det gavner den enkelte borger, virksomhederne og samfundet som helhed,” udtaler Karoline Bergkvist Søgaard.

Forventet og faktisk antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Norddjurs

Kilde: Beskæftigelsesministeriet og jobindsats.dk, 19. april 2024Flere oplysninger på beskæftigelsesministeriets hjemmesideFor yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:Karoline Bergkvist Søgaard, fmd. arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune
karos@norddjurs.dk
51 51 75 71

Tabel over forventet og faktisk antal for årene 2017-2023

Tal fra år Forventet antal Faktisk antal Forskel mellem forventet og faktisk antal Placering på benchmarkranglisten
2017 2140 2160 20 69
2018 2360 2360 0 52
2019 Ikke opgjort pga. corona
2020 2.370 2.310 -60 21
2021 2.240 2.180 -60 17
2022 2.040 2.010 -30 29
2023 2.070 1.990 -80 10