Et flertal i Norddjurs siger ja til at samarbejde om et fælles biogasanlæg på Djursland

Publiceret 16-04-2024

Et flertal i Norddjurs Kommunes Kommunalbestyrelse har på aftenens Kommunalbestyrelsesmøde stemt for et samarbejde og en forståelsesramme for planlægningen af et biogasanlæg på Djursland.

Norddjurs Kommunes logo.

Forståelsesrammen for samarbejdet mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune om biogas på Djursland skal definere et fælles udgangspunkt.

Med den politiske godkendelse af forståelsesrammen er der givet mandat til at etablere en projektorganisation på tværs af de to kommuner. Projekt-organisationen vil få til opgave at behandle og forberede et beslutningsgrundlag i de to kommuner om en mulig biogasplanlægning. Som en del af arbejdet vil en projektgruppe få mandat til at optage dialog med potentielle udviklere af biogasanlæg, der måtte henvende sig.

Et muligt tværkommunalt samarbejde vil blandt andet skulle afdække, om private investorer ønsker at arbejde videre med en konkret planlægning for et fælles biogasanlæg. På endnu længere sigt skal der findes en afklaring på, hvilke områder på Djursland som er bedst egnet til placering af et fælles biogasanlæg.

Borgmester Kasper Bjerregaard siger: 

”Vi er stadig meget tidligt i processen. Men et flertal har nu sagt ja til at afsøge muligheder for at planlægge et fælles biogasanlæg, hvilket er et naturligt næste skridt”.

Sagen afventer behandling i Syddjurs Kommune. Der er Økonomiudvalgsmøde den 17. april og møde i Byrådet den 24. april.

Såfremt det tværkommunale samarbejde om biogas godkendes i begge kommuner, skal det ledes politisk af de to borgmestre og viceborgmestre, der sammen med de to kommuners kommunaldirektører vil få mandat til at indlede drøftelser med potentielle udviklere af et biogasanlæg