Kontrolprogrammer til ejendomme med egen vandforsyning

Publiceret 01-03-2023

Norddjurs Kommune har gennemgået alle ejendomme med egen vandforsyning i forhold til, hvordan de fremadrettet skal kontrollere drikkevandskvaliteten efter de nye regler i drikkevandsbekendtgørelsen.

Der er de senere år sket en skærpelse i drikkevandsbekendtgørelsen med kontrol af drikkevand. Skærpelsen gælder bl.a. for ejendomme med egen vandforsyning, hvor der er kommerciel eller anden offentlig aktivitet*, og som i gennemsnit bruger mindre end 10 m3 vand pr. dag.

I den seneste ændring i bekendtgørelsen er der kommet en tidsfrist for at kontrollere, om der kan måles spor for summen af de 4 PFAS-stoffer i drikkevandet. De 4 PFAS-stoffer er vurderet af embedslægen til at være meget sundhedsskadelige. Fristen er sat til den 1. marts 2023.

I dag – sådan skal vandet kontrolleres

I dag skal ejendomme med offentlig og/eller kommerciel aktivitet have et kontrolprogram fra Norddjurs Kommune. Kontrolprogrammet beskriver, hvor ofte der skal tages prøve, og hvad der skal analyseres for.

Der skal typisk udtages kontrolprøve 1 gang om året hvor kontrolprøverne skal udtages af et autoriseret laboratorium. Kontrolprøverne hedder A-prøve og B-prøve.

  • A-prøve: En lille analysepakke, der skal tages én gang årligt, fra en vandhane i en bolig. Der analyseres for E. coli, coliforme bakterier, kimtal ved 22 °C, farve, turbiditet, smag, lugt, pH, ledningsevne og jern.
  • B-prøve: En stor analysepakke, der skal udtages hvert tredje år, fra en vandhane i en bolig. Der analyseres for en lang række stoffer, bl.a. pesticider og nitrat.

Norddjurs Kommune forventer at sende kontrolprogrammer ud til de berørte ejendomme i første kvartal af 2023.

Kontrolprogrammet vil først blive sendt som et udkast, så I har mulighed for at se og kommentere på det, inden der bliver lavet en endelig afgørelse.

* Hvad er offentlig eller kommerciel aktivitet?

Der er mange aktiviteter der defineres som ”offentlig eller kommerciel aktivitet” i drikkevands-bekendtgørelsen.

Det er bl.a. udlejningsejendomme, Bed & Breakfast, dagplejere, plejefamilier, institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer, skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg, kaserner, campingpladser, indkøbscentre, m.v.

Kontakt

E-mail: vand@norddjurs.dk