Konstituering af nyt Frivilligråd 2023

Publiceret 16-01-2023

Norddjurs Kommunes nye Frivilligråd mødtes for første gang den 9. januar 2023. Her valgte Frivilligrådet en formand og næstformand.

Det nye frivilligråd i Norddjurs Kommune 2023

Fire nye medlemmer i Frivilligrådet

På Frivilligrådets konstituerende møde den 9. januar 2023 blev Peter Thomsen, Djurslands Veteraner valgt som formand og Henning Hansen, Røde Kors Rougsø blev valgt som næstformand.

Frivilligrådet fik fire nye medlemmer, da der i november blev afholdt valg til rådet. De nye medlemmer er:

 • Lisette Thorsen, Solstrålen
 • Jan Dittmer, Lokalforeningen Norddjurs af Diabetesforeningen
 • Peter Thomsen, Djurslands Veteraner
 • Eva Birch, Kirkens Korshær

Valget blev afholdt i Pavillonen den 14. november 2022.

Dermed består Frivilligrådet i 2023 af:

Ældre og pensionister

 • Henning Jensen, Digterparkens Venneforening (Medlem)
 • Dagny Trans Arendt, Ældre Sagen Rougsø Sønderhald (Medlem)

Sundhed, sygdom og handicap

 • Lisette Thorsen, Solstrålen (Nyvalgt medlem)
 • Jan Dittmer, Lokalforeningen Norddjurs af Diabetesforeningen (Nyvalgt medlem)

Andre foreninger

 • Henning Hansen, Røde Kors Rougsø (Medlem)
 • Kai Hansen, Åstrup på Tværs (Genvalgt medlem)
 • Peter Thomsen, Djurslands Veteraner (Nyvalgt medlem)
 • Eva Birch, Kirkens Korshær (Nyvalgt medlem)

Som suppleant i gruppen "Ældre og Pensionister" er Margit Kolding, Den Gyldne Spand valgt.

Bindeleddet til Norddjurs Kommune

Frivilligrådet er de frivillige sociale foreningers talerør i Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet bidrager til at styrke samarbejdet om det frivillige sociale arbejde og kan komme med forslag til initiativer på området. Dette gøres bl.a. via Frivilligrådets årlige dialogmøde med Voksen- og Plejeudvalget.

Frivilligrådet har også til at opgave at komme med et forslag til fordeling af frivilligpuljen, som uddeles hvert år.

Frivilligrådet er med deres arbejde med til at skabe synlighed omkring de frivillige sociale foreningers indsats rundt om i kommunen. Frivilligrådet er også central i arbejdet med at arrangere Norddjurs Awards, hvor Årets Frivillig kåres.

Frivilligpuljen 2023

Frivilligpuljen er i 2023 på 350.000 kr., som fordeles til frivillige initiativer på det sociale område.

Frivilligrådet blev på sit møde den 9. januar 2023 orienteret om tidsplanen for uddeling af frivilligpuljen. Der er frist for ansøgninger den 1. marts 2023, og ansøgninger kan sendes via www.norddjurs.dk/frivilligpuljen

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Velfærdssekretariatet i Norddjurs Kommune
velfaerd@norddjurs.dk
Tlf.: 89 59 40 31

Formand for Frivilligrådet
Peter Thomsen
formand@djursveteraner.dk
Tlf.: 22 14 09 59

På billedet: fra venstre: Henning Hansen, Margit Kolding, Lisette Thorsen, Jan Dittmer, Eva Birch, Dagny Trans Arendt, Kai Hansen, Henning Jensen og Peter Thomsen.