Norddjurs Kommune er blevet en del af Solsikkeprogrammet

Publiceret 22-02-2023

Norddjurs Kommune tilslutter sig Solsikkeprogrammet, som én blandt de første af landets kommuner, og sætter dermed fokus på inklusion og tilgængelighed for personer, der lever med et usynligt handicap.

Solsikkesnor

Ikke alle handicap er synlige! Men det kan de blive via Solsikkeprogrammet, som netop har til formål at gøre usynlige handicap synlige med et solsikkesymbol, der kan bæres som nøglesnor, armbånd mv. Solsikkeprodukterne kan bæres af alle, der lever med og ønsker at vise, at de har et usynligt handicap.

At leve med et usynligt handicap, eksempelvis psykiske sygdomme, kroniske smerter, autisme, ADHD, ordblindhed, demenssygdomme mv., kan være særligt udfordrende, da omgivelserne ikke har mulighed for at være opmærksomme. Det kan betyde, at man ikke får den rette hjælp eller hensyntagen, som man ellers har behov for.

Bedre inklusion og øget tilgængelighed

Med solsikkesymbolet kan man vise andre, at man har behov for ekstra tid, tålmodighed eller hjælp: ”Muligheden for at kunne synliggøre handicap kan være med til at øge trivslen for denne målgruppe, hvorfor det er rigtig positivt, at det nu bliver lettere at få fat i et solsikkeprodukt, hvis man er bosat i Norddjurs” udtaler Mads Jensen, formand for Voksen- og Plejeudvalget.

Kommunens medarbejdere vil blive oplært i, hvad et usynligt handicap er, hvad solsikkeprodukterne betyder, og hvordan man bedst møder en person, der har valgt at bære solsikken. ”Medlemskabet kan ligeledes være med til at øge trygheden i mødet mellem kommunen og borgerne. Det kan være en ekstra barriere at tage afsted, hvis man oplever at skulle forklare sine udfordringer for at skabe forståelse. Solsikkeprodukterne skulle gerne være med til at nedbringe denne barriere” afslutter Mads Jensen.

Medlemskabet bakkes op af Handicaprådet i Norddjurs Kommune, der har været med til at starte dialogen om et medlemskab: ”Det er vigtigt, at personer med handicap mødes med fokus på deres ressourcer fremfor begrænsninger. Med et synligt solsikkesymbol vil disse personer have bedre mulighed for at blive inkluderet i fællesskaber og færden i det offentlige rum” udtaler Niels Erik Frisk Iversen, formand fra Handicaprådet.

Næstformand i Handicaprådet Karoline Bergkvist Søgaard, fastslår med begejstring: “Hverdagen for mennesker med usynlige handicaps skal være lettere. Det er jeg overbevist om, at den bliver hvis omverdenen ved, at der er behov for forståelse og lidt tålmodighed. Det kan Solsikkeprogrammet være med til at sikre. Derfor er det vigtigt, at vi får udbredt kendskabet til solsikkesymbolet”.

Solsikkeprodukterne uddeles på kommunens biblioteker

Personer med et usynligt handicap, der er bosat i Norddjurs Kommune, kan hente et gratis solsikkeprodukt hos et af kommunens biblioteker i Ørsted, Auning, Ørum og Grenaa. Produkterne uddeles, så længe de haves.

Medlemskabet af Solsikkeprogrammet er finansieret via Handicaprådets tilgængelighedspulje i 2023.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Mads Jensen, Formand for Voksen- og Plejeudvalget
Mail: mj@norddjurs.dk
Tlf.nr.: 23 83 21 40

Niels Erik Frisk Iversen, Formand for Handicaprådet
Mail: Nielserik.iversen@outlook.dk
Tlf.nr.: 40 46 94 80

Karoline Bergkvist Søgaard, Næstformand for Handicaprådet
Mail: karos@norddjurs.dk
Tlf.nr.: 51 51 75 71