AquaDjurs A/S – et nyt vandselskab ser dagens lys fra 1. januar 2024 

Publiceret 15-12-2023

Et nyt fælles vandselskab er skabt gennem fusion af Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S. Det nye selskab har fået navnet Aqua Djurs A/S og logoet fra Syddjurs Spildevand A/S. Det nye vandselskab melder klar til at håndtere spildevand for hele Djursland og drikkevand i den vestlige del af Djursland fra den 1. januar 2024.

Et nyt vandselskab har set dagens lys. Den 12. og 13. december har selskaberne Syddjurs Spildevand A/S fra Syddjurs Kommune og AquaDjurs A/S fra Norddjurs Kommune formelt godkendt fusionen af de to selskaber på deres respektive ekstraordinære generalforsamlinger. Det nye selskab får navnet AquaDjurs A/S og genanvender logoet fra Syddjurs Spildevand. Det nye vandselskab skal håndtere spildevand for hele Djursland og drikkevand i den vestlige del af Djursland fra den 1. januar 2024.

Baggrunden for fusionen er nye miljøkrav, fokus på grøn omstilling og stigende regnmængder. De to ejerkommuner, Syddjurs- og Norddjurs Kommuner, har derfor arbejdet med en fusion i en længere periode. Det nye selskab ser dagens lys den 1. januar 2024 og ejes ligeligt af de to kommuner.

Fusionen af de to vandselskaber på Djursland vil gøre det muligt at lukke en række mindre spildevandsanlæg og samle al spildevandshåndtering på Djursland ved et fælles renseanlæg ved Fornæs i Norddjurs Kommune. Det fælles renseanlæg ved Fornæs opgraderes og moderniseres, og vil således mindske udledningen til en række sårbare vandområder.

Fusionen vil også sikre en mere rentabel drift med brug af den nyeste teknologi, og en styrket grøn omstilling med energineutral spildevandsrensning. Det vil sikre, at man på Djursland kan leve op til fremtidens krav for rensning af spildevand, blandt andet i forhold til medicinrester. På sigt vil AquaDjurs A/S også kunne løfte rensning af spildevand fra de større virksomheder, som i dag selv varetager opgaven.

Formand for det nye AquaDjurs A/S og tidligere formand for Syddjurs Spildevand A/S Jørgen Ivar Brus Mikkelsen udtaler om fusionen:

  • I fremtiden skal vi skåne vores åer, søer og havmiljø langt bedre end i dag. Det kræver, at vi leverer den meste moderne rensning af vores spildevand, blandt andet for PFAS, medicinrester og andre skadelige stoffer. Derfor er jeg stolt over, at vi fra 1. januar 2024 kan præsentere et nyt fælles vandselskab for hele Djursland. Med fusionen får vi de nødvendige kræfter til at sikre en grøn omstilling med et moderne fælles renseanlæg, som i de kommende år vil blive yderligere opgraderet. Med fusionen følger også opbygningen af et samlet ledningsnet på Djursland og lukningen af en række mindre ældre renseanlæg i Syddjurs Kommune hen over de kommende år. Det bliver godt for både vores vandmiljø og den grønne omstilling.

Næstformand i det nye AquaDjurs A/S og tidligere formand i det forrige AquaDjurs A/S Benny Hammer udtaler:

  • Det er en god dag for både den grønne omstilling og forbrugerne på Djursland. Med fusionen vil vi kunne sikre en mere rentabel drift samtidig med, at vi på det nye anlæg kan genanvende slam til energiproduktion. Hermed kan vi skabe en energineutral spildevandshåndtering på Fornæs, det er et stort skridt. På sigt vil vi med fusionen også have flere kræfter til at kunne byde ind på at løse spildevandsopgaven for flere af vores virksomheder på Djursland. Samtidig bliver der med fusionen også mulighed for at udvikle af vandforsyningen i den vestlige del af Djursland.

Direktør for det nye vandselskab bliver tidligere direktør for Syddjurs Spildevand A/S Bjarne Langdahl Riis. Direktør for det tidligere AquaDjurs A/S Palle Lyngsø Mikkelsen fortsætter som udviklingschef i det fusionerede selskab med særligt fokus på den forestående udbygning af Fornæs Renseanlæg, udviklingsplanen for drikkevand, selskabets grønne omstilling samt kontakten til de største erhvervskunder.

Taksterne for spildevand i det nye vandselskab vil blive baseret på fastholdelse af de nuværende variable spildevandstakster i det gamle AquaDjurs som en basistakst. For forbrugerne i Syddjurs Kommune vil der være en tillægstakst. Dette skyldes, at de ældre renseanlæg i Syddjurs Kommune skal nedlægges og erstattes med en moderne ledningsnet. Taksterne forventes udlignet over en periode på 16 år.

Taksterne for drikkevand i det nye selskab følger taksterne i produktionsselskabet Vandsam, som i dag ejes af AquaDjurs sammen med to almene private vandværker.

Fakta om AquaDjurs A/S

  • AquaDjurs A/S er et vandselskab som varetager spildevandshåndtering for hele Djursland og vandforsyning i især den vestlige del af Djursland.
  • Det nye selskab er en fusion af AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S. Det nye selskab anvender logoet fra Syddjurs Spildevand A/S.
  • Selskabet ejes med en lige halvdel hver af Syddjurs- og Norddjurs Kommune.
  • Alle medarbejdere fra de to tidligere selskaber følger med over i det nye selskab.
  • Aqua Djurs A/S ledes i 2024 og 2025 af en bestyrelse bestående af 18 repræsentanter fordelt med 9 repræsentanter fra henholdsvis Syddjurs Spildevand og det gamle AquaDjurs.
  • Formandsposten og næstformandsposten i det nye selskab vil gå på skift mellem de to ejerkommuner, næste gang i december 2024.
  • Fra 2026 forventes bestyrelsen reduceret til 12 medlemmer. Der forventes i foråret 2024 afholdt valg af forbrugerrepræsentanter for den kommende 4-årige periode.

Benny Hammer, næstformand i AquaDjurs A/S
bvh@norddjurs.dk - 40 32 19 84