Skoler og dagtilbud i Norddjurs klar til at modtage ukrainske børn og unge

Publiceret 15-03-2022

Modtagelse af ukrainske børn og deres familier drøftet.

Modtagelse af ukrainske børn og deres familier drøftet.

På et ekstraordinært møde i børne- og ungdomsudvalget den 9. marts drøftede udvalget modtagelsen af ukrainske børn og deres familier.

Efter mødet er udmeldingen: Vi er i Norddjurs Kommune klar til at modtage de ukrainske børn og unge i vores dagtilbud og skoler.

Der er i Norddjurs Kommune stor erfaring med og velkendte arbejdsgange omkring modtagelsen af flygtninge og deres familier. Derfor er kommunen klar med skole-, dag- og fritidstilbud, sundhedspleje, tandpleje, psykologbistand og familierådgivning for de ukrainske familier, der flygter hertil og måtte have brug for det.

Modtageklasser i Auning og Grenaa klar

Der er allerede modtageklasser på Auning Skole og Søren Kanne Skolen i Grenaa, som er klar til at modtage ukrainske børn, der er flygtet fra krigen. Her vil børnene blive modtaget og starte deres skoletid i Danmark i rammer, der er tilpasset den særlige situation, som barnet er i.

I modtageklassen er der bedre tid til den enkelte elev og barnet støttes i at lære det danske sprog og får undervisning i andre fag, som passer til det enkelte barn.

Så snart det enkelte barn er klar til det, vil barnet gradvist få flere timer i den almindelige klasse og på den måde opleve en glidende overgang til skolegangen med sine jævnaldrende.

Der er tilknyttet sundhedsplejerske og psykolog fra kommunens PPR til modtageklasserne, som også vil have opmærksomhed på de ukrainske børn.

Det handler om så hurtigt som muligt at få skabt en almindelig hverdag for disse børn samtidig med, at der er opmærksomhed på at tage hånd, om de oplevelser og reaktioner, som børnene kan have.

Dagtilbud

Det er forventningen, at de ukrainske flygtninge - især mødre med børn - som kommer til Danmark vil få arbejde og dermed få brug for pasning.

Dagtilbuddene i Norddjurs Kommune er vant til at modtage både flygtningebørn og børn fra Ukraine og andre øst europæiske lande, når forældrene kommer for at arbejde. De ukrainske børn vil få tilbudt plads i kommunens institutioner og dagplejen, ligesom de på linje med andre børn kan vælge private tilbud.

Sundhedsplejen er også klar til at rådgive og vejlede og har allerede kontakt til herboende ukrainske familier og vil skabe kontakt til de familier, som kommer hertil.

Lokalområderne er en vigtig faktor i at skabe en ny hverdag for de ukrainske familier

I Norddjurs har den kommende indsats for de børn og familier, som kommer til, stor nytte af herboende ukrainere og det netværk, som allerede findes, når kommunens skoler og dagtilbud modtager de ukrainske børn.

Den meget positive opbakning i befolkningen er et godt grundlag for at få inddraget de flygtede ukrainske børn og deres familier i det lokale forenings- og fritidsliv. Dette vil alt sammen medvirke til at få skabt en god og normal hverdag for børnene.

Siden krigens begyndelse har skole- og dagtilbudsområdet løbende haft en særlig opmærksomhed på de herboende ukrainske børn og børn fra andre østeuropæiske lande, der kan være påvirkede af situationen.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Formand for børne og ungdomsudvalget Aleksander Myrhøj
Mail: alekmy@norddjurs.dk
Tlf.: 23 82 33 54

Skole og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen
Mail: lemt@norddjurs.dk
Tlf.: 42 72 92 19