En god sommer med plads til alle igen i år

Publiceret 19-05-2022

SSP-samarbejdet i Norddjurs sender en opfordring om at tage hensyn og passe på sig selv og hinanden.

Sommer og læseferie står for døren, og SSP-samarbejdet i Norddjurs sender en opfordring til unge og deres forældre om at tage hensyn til omgivelserne og passe på sig selv og hinanden.

Varme og godt vejr er lig med, at især unge mennesker mødes udenfor i større og mindre grupper for at hygge, snakke og høre musik. SSP-samarbejdet i Norddjurs sender her på tærsklen til sommeren en klar opfordring til unge og deres forældre: Hyg jer, men husk at respektere omgivelserne, samfundets regler og normer og pas på jer selv og hinanden. Det kræver en indsats af alle.

Først og fremmest har de unge en opgave. De skal vise med deres adfærd, at de respekterer de almindelige regler og normer: Rydde op efter sig selv, ikke larme unødigt og have en imødekommende adfærd. Det kan også være at trække et sted hen, hvor musik og larm er til mindst gene for andre, siger Keld Kristensen, SSP-konsulent og koordinator hos UngNorddjurs.

Han fremhæver, at der er forskel på aldersgrupperne. De helt unge i 12-15 års alderen bør ikke hænge ud med de ældste unge, og slet ikke på sene tidspunkter. Alkohol og tobak m.m. er no-go for denne aldersgruppe, og ungdomskonsulenter opfordrer kraftigt forældrene til at være opmærksomme på dette.

”Alkohol i det offentlige rum har tidligere år desværre ført til nogle anmeldelser om hærværk, tyveri og larmende knallertkørsel. De unge havde ikke alderen til at drikke, og får de erfaringer med alkohol for tidligt, kommer der sjældent noget godt ud af det”, understreger Keld Kristensen.

Brug for tydelige voksne

Udover de oplagte opmærksomhedspunkter om alkohol og tobak m.m. peger ungdomskonsulenterne på, at forældre til unge under 18 år skal huske, at de har et medansvar for, hvordan deres børn opfører sig i det offentlige rum.

”Det handler om at være opmærksom, være tydelig og aftale klare rammer. Forældrene bør finde ud af, hvem der er ”værten” til en fest, hvor de unge samles og hygger sig. På den måde står de unge ikke alene med ansvaret, og der er voksne til stede, som har et ekstra øje på, at alt går efter planen. Det allerbedste er, hvis de unge mødes privat med forældrene på sidelinjen. Det er mest trygt for alle”, siger Keld Kristensen.

I SSP-samarbejdet har man også et ansvar. Det handler bl.a. om at gøre opmærksom på, hvad reglerne er, og hvad der forventes af alle parter, når unge mødes i det offentlige rum. Til det formål er der udarbejdet en række informationsfoldere som kan findes på: www.ungnorddjurs.dk/ssp

Siden sidste år har vi i kommunen fået sat en del mere videoovervågning op på udvalgte steder og der er blevet lavet klare forbedringer omkring udendørs inventar, som gør udelivs oplevelsen bedre. Generelt meldes der pt. om fornuftig oprydning rundt omkring, hvilket vi opfordrer til vil fortsætte. Desuden opfordres borgerne til at bruge kommunens borger tip funktion, så vi i SSP samarbejdet hurtigt kan reagere på de hændelser der måtte have været.

”I SSP-samarbejdet vil vi gerne rådgive forældrene og vejlede de unge. Men det er også vigtigt at slå fast, at sker der lovovertrædelser, så skal man altid kontakte den ene part i SSP-samarbejdet, nemlig politiet. Vi har desværre allerede nu haft enkelte uheldige episoder med uhensigtsmæssig adfærd, men det forventer vi bliver løst. Øvrige deltagere i SSP-samarbejdet, bl.a. ungdomskonsulenterne, kan efterfølgende kontaktes med henblik på råd og vejledning”, siger Keld Kristensen.  

Endelig har ungdomskonsulenterne en opfordring til civilsamfundet: Mød de unge med et smil. Det smitter.

”At blive mødt med et positiv sind skaber som regel positiv adfærd. Oplever man, at der er for megen larm eller høj musik, så tager de fleste unge faktisk pænt imod, at de bliver bedt om at skrue ned. Hvis alle påtager sig ansvaret, kan vi hjælpes ad, så det bliver en god sommer for alle”, slutter Keld Kristensen.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Keld Kristensen, SSP-konsulent og koordinator hos UngNorddjurs.
Mobil: 20 25 28 38
Mail: kk@ungnorddjurs.dk

Om SSP-samarbejdet: 

SSP - Skole, Socialforvaltning, Politi

SSP-samarbejdet i Norddjurs kommune er forankret i UngNorddjurs.

SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, hvis mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP-samarbejdet er et lokalt foretagende i de enkelte kommuner i Danmark.