Styrkelse af vandreturismen på Djursland

Publiceret 28-06-2022

Usædvanligt samarbejde og tre nyskabelser styrker vandreturismen på Djursland.

Danskerne er de senere år blevet mere begejstrede for outdoor-oplevelser, og kommunerne på Djursland prioriterer nu netop dette ved at lancere en kystvandrerute og et nyt vandre-kort. Frivillige kræfter lancerer ligeledes en helt ny pilgrimsrute med udgangspunkt i Grenaa.

Allan Gjersbøl Jørgensen, fmd. Kultur- og Fritidsudvalget Norddjurs Kommune udtaler:

"Der er masser af natur- og vandreoplevelser at komme efter på Djursland, så selvfølgelig skal vi som kommuner samarbejde om at synliggøre dem. For turister kigger ikke på kommunegrænser. De kigger på den skønne udsigt, fortidsminderne og stjernehimlen når de sover i shelter."

Kim Lykke Jensen, formand for Natur-, teknik-og miljøudvalget i Syddjurs Kommune siger:

"Vandring er godt for både krop og sjæl. Vi håber, at rigtig mange af dem, der har fået smag for at vandre, vil snøre vandrestøvlerne og opleve vores halvøs smukke natur og kulturhistoriske landskaber til fods"

Tradition for samarbejde

De nye skilte i vandre-landskabet bærer navnene: Skt. Gertruds Sti og Djurslandstien. Den første sti er etableret af frivillige kræfter, hvorimod den anden rute er et 150 km langt samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Og det samarbejde er både forståeligt og unikt, forklarer VisitAarhus regionen:

”Kommunerne på Djursland har en mangeårig og lidt usædvanlig tradition for at samarbejde om turisme. Kommunerne er gode til at se Djursland fra gæstens perspektiv som én destination med én identitet.” Fortæller Else Brask, koordinator i VisitAarhus regionen.

Vandreruterne kommer både lokale borgere og turister til gode, og turismen er generelt vigtig på Djursland, hvor 5%-9% af de økonomiske aktiviteter er forbundet til turisme. Antallet af overnatninger på Djursland slog sidste år rekord og steg med over 200.000. Særligt outdoor-turismen har også i corona-årene fået en opblomstring, og Naturstyrelsen havde på landsplan over en kvart million overnatninger på deres lejrpladser sidste år.

Med et nyudgivet rutekort, relancering af Djurslandstien og en helt ny pilgrimsvandrerute skabt af frivillige er der mange kilometer i vente på Djursland for de vandreglade.

Beskrivelse af de tre tiltag

Djurslandstien:

Djurslands kyst rummer en mangfoldig natur og kulturhistorie. Alt dette kan opleves til fods på Djurslandstien. Ruten er på 150 km i meget varierende terræn med både asfalteret sti, trampesti og strækninger, hvor man vandrer på selve kysten. Man vandrer igennem en lang række naturtyper og små kystbyer.

Ruten løber fra Udbyhøj ved Randers Fjord og følger kysten igennem Grenaa. I syd deler ruten sig i to, så man både kan vandre til Ebeltoft eller fortsætte langs kysten over Mols til Risskov i Aarhus. Større strækninger på ruten er en del af Nordsøstien, der er et netværk af kystnære stier i landene omkring Nordsøen.

Der er shelters tæt ved ruten mange steder. Eksempelvis ved Udbyhøj, Ørsted, Rygårde strand, Fjellerup, Gjerrild, Sangstrup, Grenaa, Stubbe Sø, Ørnbjerg Mølle og Rønde. Hvis man vælger ruten mod Ebeltoft er der shelter ved Ahl Hage.

Djurslandstien er en sammenlægning af vandrestierne Nordsøstien og Molsstien, som har fået et ansigtsløft og en ny identitet. Selve skiltningen af stierne vil pågå over resten af året. De nye skilte på ruten viser en ikonisk silhuet af halvøen Djursland som grafik.

Skt. Gertruds Sti:

Denne sti er en pilgrimsrute, der begynder ved Skt. Gertruds Kirke i Grenaa. Stien indvies officielt ved et åbningsarrangement d. 1. juli.

Stien på 80 km er delt op i 16 etaper, som går fra kirke til kirke og byder på unik kulturhistorie. Der er nogle shelters undervejs på ruten med endnu flere på vej. Den smukke rute forløber primært ad gamle historiske stier, småveje, gennem skove samt langs klinter og strande.

Stien er udarbejdet af en gruppe frivillige i samarbejde de forskellige menighedsråd i Fornæs Pastorat m.fl. Norddjurs Kommune og flere andre donorer har støttet projektet.

Djurslandskortet:

Kommunerne på Djursland har de sidste 10 år lavet et fælles kort over vandrestier og cykelruter på Djursland. Selvom tidsånden er digital, er dette fysiske kort meget populært blandt turister og oplaget er forhøjet i år.

I 2022 versionen er Djurslandskortet fuldstændigt gentænkt i opbygning og grafik med hjælp fra den lokale grafiske designer; Isabel Hoffmeyer. Kortet giver overblik over vandre- og cykelruter, inspiration til overnatning, blå flag strande mm. Kortet kan hentes på turistkontoret i Grenaa samt mange andre steder.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Allan Gjersbøl Jørgensen
Fmd. Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs Kommune
agj@norddjurs.dk
Tlf.: 29 43 49 44

Kim Lykke Jensen
Formand for Natur-, teknik og miljøudvalget i Syddjurs Kommune
kimlj@syddjurs.dk
Tlf.: 22 66 38 23

Trine Grejsen
Afdelingschef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker i Norddjurs Kommune
tg@norddjurs.dk
Tlf.: 20 41 81 29