Million-kunstgave til Grenaa

Publiceret 08-12-2022

Grenaa Kunst- og Musikforening forærer Grenaa en skulptur designet af bysbarnet Amalie Jakobsen i anledning af dens 75 års jubilæum.

Den seks meter høje skulptur, kaldet »Kalejdoskop«, placeres ved Pavillonen og afsløres lørdag den 17. december kl. 16 i Pavillonen, hvor alle er velkomne. At valget faldt på Amalie Jakobsen skyldtes, at foreningens bestyrelse målrettet søgte efter en kunstner, der var nytænkende, nationalt og internationalt anerkendt, og som også havde et lokalt tilhørsforhold.

Indsamlet 1,1 mio. kroner

Med et tilsagn fra Statens Kunstfond, på baggrund af den første skitse, blev jagten på finansiering sat i gang med fondsansøgninger samt støtte fra Norddjurs Kommune og lokale sponsorer.

Det er lykkedes foreningen at indsamle 1,1 mil. kr. til kunstværket, takket være donationer fra Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Brødrene Hartmanns Fond, den kommuneadministrerede »Arvepulje« efter Grenaa-drengen Svend Carlo Svenningsen, og flere lokale sponsorer.

»Kalejdoskop«

Amalie Jakobsen fortæller om sit nye værk:

”I en tid hvor vores verdensopfattelse er under opbrud, og hvor vi gentagne gange bliver mindet om vores eksistens og vores verdens skrøbelighed, er min intention at skabe en skulptur, som inviterer beskueren ind i værket: til refleksion over sig selv, sin position i verden, tidsånden, og det kolossale livshjul, vi som mennesker er uløseligt forbundet til.
Skulpturen, jeg har arbejdet mig frem til, består af brudstykker af himmel, fragmenter af stjerner, glimt af jord, skov, by og beskuerens egen krop, der spejles og samles i skulpturen. Når vi træder ind i værket, og kigger op, åbenbares et kalejdoskop der reflekterer de omkringliggende omgivelser, jorden og himlen og samtidigt tillades et direkte kig ud igennem skulpturen. Dette iscenesætter et mangefacetteret perspektiv, der illuderer de uendelige perspektiver og nuancer, som vores verden og virkelighed består af.”

Skal promovere Grenaa

Foreningens formand Tyge Ingerslev er meget begejstret for, at skulpturen nu bliver en realitet, og han glæder sig til at opleve den færdige »Kalejdoskop«:

”Vores forening har aldrig været mere livskraftig end i dag. Vi har masser af visioner og planer for fremtiden og viser, at vi også kan realisere dem. Skulpturen skal være med til at promovere Grenaa som by med et rigt kunst- og kulturliv. Jeg håber, at Kalejdoskop dermed er med til at skubbe en lille smule til vores alle sammens selvopfattelse af at være borgere her og også fremme interessen for at besøge og bosætte sig i vores dejlige by."

Kom med til afsløringen

Tyge opfordrer alle interesserede til at deltage i den festlige afsløring lørdag den 17. december kl 16 i Pavillonen.

”Jeg håber, at rigtig mange, også børnefamilier, vil komme og opleve selve afsløringen. Jeg ved, det bliver både festligt og hyggeligt. Vi byder også på både musik og en lille forfriskning, der passer til juletiden."

Amalie Jakobsen

Kunstneren Amalie Jakobsen er valgt ud fra parametrene: Nytænkende, lokalt tilhørsforhold og høj kunstnerisk kvalitet, der vil medvirke til at berige byens borgere og besøgende.

Jakobsens praksis kredser om det abstrakte, monumentale og miljøpolitiske. Hun forener et stringent formsprog og klare farver med højaktuelle budskaber om ulmende klimakatastrofer og apokalyptiske sammenstød. Hendes værker opfordrer på denne vis til omsorg og omtanke for vores fælles fremtid og planeten vi bor på, hvilket er temaer der afspejler den tid, vi lever i.

Amalie Jakobsens skulpturer har både en lokal forståelse og et internationalt udkig, som vil give et helt nyt perspektiv til Grenaas byliv. Det ville højne byens kvalitet og tilføre et aktuelt og relevant kunstnerisk bidrag.

Hun har udstillet i bl.a. Mexico City, Chicago, London, og er etableret på den danske kunstscene. Hendes værker er desuden repræsenteret i flere danske samlinger, såsom ARKEN Museum for Moderne Kunst, Ny Carlsbergfondet og Kunstmuseum Brandts, samt flere private samlinger. I den sidste årrække har Jakobsen bidraget til flere udsmykninger af offentlige danske bygninger. Samtidig er hun med sin unge alder en repræsentant for en ny generation af kunstnere som skaber kunst der undersøger og aktualiserer klodens problemstillinger i nutiden og fremtiden.

En skulptur af Jakobsen vil derved medvirke til at højne Grenaa og Norddjurs Kommunes kulturtilbud til borgerne og særligt til ungdomssegmentet på Grenaas mange uddannelsesinstitutioner.

Jakobsen er opvokset i Grenaa og som bysbarn kender hun derfor til byens DNA og området omkring Pavillonen, ligesom byens borgere med stolthed har noteret sig hendes succes.

Endelig har Amalie Jakobsen erfaring med at arbejde i stor skala i forhold til en skulpturs relation til placering, arkitektur og beskueren. I den forbindelse har Jakobsen et tæt samarbejde med en lokal grenaavirksomhed og er således også i produktionen forankret i byens liv.