Lokalbusser/skolebusser

Lokalbusserne/skolebusserne er et gratis transporttilbud til dig som er borger eller gæst i Norddjurs Kommune. Ruterne kører kun på skoledage.

Lokalbusserne/skolebusserne er først og fremmest tilrettelagt med henblik på transport af folkeskoleelever og elever til ungdomsuddannelserne i Grenaa og Randers. Ruterne kører til skolerne om morgenen og fra skolerne om eftermiddagen.

Desuden er tilbuddet et supplement til Midttrafiks regionale ruter, Letbanen og bybussen i Grenaa.

Køreplan 2023 / 2024

Kontakt

Henvendelser vedrørende skolebuskørslen/driften:

Kontakt Herning Bilen Specialruter A/S på telefon 97 12 00 50

Henvendelser vedrørende skolebuskøreplanerne:

Kontakt Norddjurs Kommune på kollektivtrafik@norddjurs.dk