Lokalbusser/skolebusser

Lokalbusserne/skolebusserne er et gratis transporttilbud til dig som er borger eller gæst i Norddjurs Kommune.

Disse busser er først og fremmest tilrettelagt med henblik på transport af folkeskoleelever og ruterne kører kun på skoledage. Ruterne kører til skolerne om morgenen og fra skolerne om eftermiddagen.

Desuden er tilbuddet et supplement til Midttrafiks regionale ruter, Letbanen og bybussen i Grenaa.

Ved kraftigt snefald eller andre særlige omstændigheder kan disse busser blive aflyst. Der gives information om aflysninger til skoleelevernes forældre via AULA.

Køreplan 2023 gældende fra 14. august 2023 (pdf)

Kontakt

Henvendelser vedrørende skolebuskørslen/driften:

Kontakt Herning Bilen Specialruter A/S på telefon 97 12 00 50

Henvendelser vedrørende skolebuskøreplanerne:

Kontakt Norddjurs Kommune på kollektivtrafik@norddjurs.dk