Flextrafik

Flextrafik er et supplement til almindelig bustrafik. Læs her om de forskellige tilbud.

Flextur

Flextur har ikke en fast køreplan. Du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du vil køres fra og til, fx til svømmehallen, lægen, indkøbscentret eller besøg hos vennerne. Flextur er kørsel fra kantsten til kantsten. Det betyder, at du selv skal komme til/fra bilen.

Læs mere om Flextur på Midttrafiks hjemmeside

Flextur kører alle ugens dage i tidsrummet kl. 6.00 – 24.00, undtagen 24. og 31. december.

Prisen i Norddjurs Kommune er 7 kr. per km (min. 35 kr.). Man kan betale via Midttrafiks app eller kontant til chaufføren.

Fra den 1. januar 2020 er det blevet muligt for borgere i Norddjurs Kommune at køre med Norddjurs Kommunes flexturtakst på 7 kr. per km til Randers Sygehus, som er oprettet som en specialadresse. Før skulle man betale Randers Kommunes takst på 14 kr. per km. Læs mere her.

Flexbus

Flexbus er en del af den kollektive trafik ligesom almindelig buskørsel. En Flexbus kører fra og til stoppesteder, og efter de tider, der er angivet i køreplanen. 

Læs mere om Flexbus på Midttrafiks hjemmeside

Flexbus kører kun, når du bestiller den. Rute 213 og 352 har f.eks. enkelte Flexbus-afgange. Flexbus er markeret med et ”T” i køreplanen.

Prisen på Flexbus er den samme som almindelig bustakst. Man kan betale med enkeltbillet, klippekort og pendlerkort købt i Midttrafik app, pendlerkort på rejsekort, rejsekort med pendlerkombi, Ungdomskort og skolekort. Man kan også betale kontant (i lige penge) til chaufføren ved turens start.

FlexturUng

Med Flextur Ung kan du køre gratis med Flextur i hele Norddjurs Kommune, fx når du skal besøge vennerne, til sport, i biffen eller noget helt andet.

Læs mere om FlexturUng på Midttrafiks hjemmeside

For at bruge Flextur Ung, skal du have et gyldigt Ungdomskort og bo i Norddjurs Kommune.

Gælder dit Ungdomskort ikke i sommerferien, kan du derfor kun benytte dig af Flextur Ung i løbet af skoleåret. 

Flextur Ung i Norddjurs Kommune kan kun bruges inden for Norddjurs Kommunes grænser.

  • På hverdage i tidsrummet kl. 18.00 - 23.00

  • I weekender og på helligdage i tidsrummet kl. 6.00 - 24.00 (undtagen 24. og 31. december)

Hvis du skal bruge Flextur uden for de nævnte tidsrum, skal du bestille en normal Flextur via Midttrafiks her

Prisen for en normal Flextur i Norddjurs Kommune er 7 kr. per kilometer (min. 35 kr.).

Du skal forny din bruger ved udgangen af skoleåret.

Det gør du også via Norddjurs Kommunes selvbetjeningsløsning

Du skal forny din bruger senest den dag, du får sommerferie fra skolen.

Plustur

Plustur er et bindeled, når der er for langt til anden kollektiv transport. Plustur kører dig fra din adresse til stoppestedet – eller omvendt. Plustur kan kun bestilles via rejseplanen.dk (eksternt link) og bliver kun tilbudt, hvis der ikke er anden passende kollektiv trafikforbindelse fra din adresse.

Din Plustur koster altid 22 kr. Du betaler for din Plustur med betalingskort. Resten af din bus eller togrejse betaler du som normalt fx med rejsekort eller Midttrafik app.