Private institutioner

Her kan du læse om dine muligheder og regler der er gældende, for at få dit barn passet i en privat institution.

Du har mulighed for at få dit barn passet i en privat daginstitution i stedet for i et kommunalt tilbud. Reglerne for optagelse, udmeldelse, fripladstilskud mv. er anderledes end i en kommunal daginstitution.

Ønsker du privat daginstitution til dit barn, skal du kontakte den institution, du er interesseret i, hvis du vil vide mere om fx:

  • Opskrivning
  • Venteliste
  • Takster mv. 

Ansvaret for tildeling af pladser, afregning med forældrene mv. er institutionens ansvar.

Tilskud til private institutioner:

Du kan få et tilskud af Norddjurs Kommune, hvis du ønsker at dit barn skal passes i en privat daginstitution.

Foruden tilskuddet til den private institution gives der søskendetilskud såfremt at du/I har flere børn i pasning, og der kan søges om økonomisk friplads i din bopælskommune. 

Det er den private institution, som foretager opkrævningen af forældrebetalingen. Tilskuddet fra Norddjurs kommune, samt eventuelt søskende - og økonomisk fripladstilskud udbetales til institutionen, som derefter fratrækker det udbetalte tilskud i deres opkrævning. Eventuelle reguleringer af opkrævninger vedrørende Privatinstitutioner, vil dog blive opkrævet at Norddjurs Kommune. Der kan være tale om genberegning af fripladstilskud, årlig efterregulering af fripladstilskud eller ændringer i indmeldelser tilbage i tid.

Godkendte private institutioner i Norddjurs Kommune

Kriterier for oprettelse af privat institution i Norddjurs Kommune