Pasning over kommunegrænsen

Her kan du læse om gældende regler for pasning på tværs af kommunegrænsen.

Du har ret til at bevare dit barns plads i Norddjurs Kommune, hvis du flytter til en anden kommune. Du skal dog være opmærksom på, at der er andre regler gældende ved pasning over kommunegrænsen, herunder:

 • Din månedlige forældrebetaling er afhængig af hvor meget, du kan få i tilskud fra den kommune, du flytter til, da det er forældrene der skal betale forskellen mellem tilskuddet fra opholdskommunen og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud som beregnet i institutionskommunen jf. § 41, stk. 8 i dagtilbudsloven. Du har mulighed for at kontakte Pladsanvisningen i den kommune du flytter til, for at få beregnet din forældrebetaling. 
 • Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud eller søskendetilskud af eventuel merudgift
 • Det er din nye kommune, der opkræver forældrebetalingen.
 • Det er Norddjurs kommunes udmeldelsesregler der er gældende

Såfremt at du ønsker at beholde dit barn plads i Norddjurs skal du kontakte Skole- og dagtilbud, så beder vi den nye kommune om at sende et tilskudsbevis.

Hvis du flytter du til Norddjurs Kommune og vil beholde pladsen i din tidligere kommune, så kontakt Skole- og dagtilbud i Norddjurs kommune, så sender vi et tilskudsbevis til din tidligere kommune. Du skal dog være opmærksom på, at der er andre regler gældende ved pasning over kommunegrænsen, herunder:

 • Din månedlige forældrebetaling er afhængig af bruttodriftsudgiften for den plads i din tidligere kommune, som dit barn benytter, da det er forældrene der skal betale forskellen mellem tilskuddet fra Norddjurs Kommune og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud som beregnet i institutionskommunen jf. § 41, stk. 8 i dagtilbudsloven. Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i din tidligere kommune er højere end i Norddjurs kommune, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i Norddjurs kommune. Du har mulighed for at kontakte Skole- og dagtilbud for at få beregnet din forældrebetaling. 
 • Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud eller søskendetilskud af eventuel merudgift
 • Det er Norddjurs Kommune som bopælskommune der opkræver forældrebetalingen.
 • Det er institutionskommunens udmeldelsesregler der er gældende

Hvis du bor i en anden kommune og ønsker plads i Norddjurs kommune, så skal du kontakte Pladsanvisningen i Norddjurs kommune. Du skal dog være opmærksom på, at der er andre regler gældende ved pasning over kommunegrænsen, herunder:

 • Din månedlige forældrebetaling er afhængig af hvor meget, du kan få i tilskud fra den kommune, du bor i, da det er forældrene der skal betale forskellen mellem tilskuddet fra opholdskommunen og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud som beregnet i institutionskommunen jf. § 41, stk. 8 i dagtilbudsloven. Du har mulighed for at kontakte Pladsanvisningen i den kommune du bor i, for at få beregnet din forældrebetaling. 
 • Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud eller søskendetilskud af eventuel merudgift
 • Det er din kommune som du bor i, der opkræver forældrebetalingen.
 • Det er Norddjurs kommunes udmeldelsesregler der er gældende. 

Såfremt at du får en plads til dit barn i Norddjurs Kommune beder vi din bopælskommune om at sende et tilskudsbevis. 

Hvis du bor i Norddjurs kommune og ønsker plads i en anden kommune, så skal du henvende dig til pågældende kommune. Hvis den kommune optager børn fra andre kommuner, kan det som udgangspunkt godt lade sig gøre. Du skal dog være opmærksom på, at der er andre regler gældende ved pasning over kommunegrænsen, herunder:

 • Din månedlige forældrebetaling er afhængig af bruttodriftsudgiften for pladsen i anden kommune, da det er forældrene der skal betale forskellen mellem tilskuddet fra Norddjurs Kommune og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud som beregnet i institutionskommunen jf. § 41, stk. 8 i dagtilbudsloven. Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i anden kommune er højere end i Norddjurs kommune, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i Norddjurs kommune. Du har mulighed for at kontakte Skole- og dagtilbud for at få beregnet din forældrebetaling. 
 • Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud eller søskendetilskud af eventuel merudgift
 • Det er Norddjurs Kommune som bopælskommune der opkræver forældrebetalingen.
 • Det er institutionskommunens udmeldelsesregler der er gældende