Pasning over kommunegrænsen

Her kan du læse om gældende regler for pasning på tværs af kommunegrænsen.

Du har ret til at bevare dit barns plads i Norddjurs Kommune, hvis du flytter til en anden kommune. Kontakt Skole- og dagtilbud, så beder vi den nye kommune om at sende et tilskudsbevis.

  • Din månedlige betaling er afhængig af hvor meget, du kan få i tilskud fra den kommune, du flytter til. Det er din nye kommune, der opkræver forældrebetalingen.

Hvis du flytter du til Norddjurs Kommune og vil beholde pladsen i din tidligere kommune, så kontakt Skole- og dagtilbud i Norddjurs kommune, så sender vi et tilskudsbevis til din tidligere kommune.

  • Norddjurs kommune opkræver forældrebetalingen, og denne er afhængig af bruttodriftsudgiften for den plads i din tidligere kommune, dit barn benytter.

  • Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i din tidligere kommune er højere end i Norddjurs kommune, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i Norddjurs kommune. 

Hvis du bor i en anden kommune og ønsker plads i Norddjurs kommune, så skal du kontakte Pladsanvisningen i Norddjurs kommune.

Her er hvad du skal vide på forhånd:

  • Når du får en plads til dit barn i Norddjurs Kommune beder vi din bopælskommune om at sende et tilskudsbevis.

  • Din månedlige betaling er afhængig af hvor meget, du kan få i tilskud fra din bopælskommune. Da det er din bopælskommune, der opkræver forældrebetalingen, skal du rette henvendelse til dem, for at få oplyst den månedlige betaling. 

Hvis du bor i Norddjurs kommune og ønsker plads i en anden kommune, så skal du henvende dig til pågældende kommune.  Hvis den kommune optager børn fra andre kommuner, kan det som udgangspunkt godt lade sig gøre.

  • Hvis dit barn har en plads i en anden kommune, giver Norddjurs kommune et tilskud. Du skal så betale forskellen mellem Norddjurs kommunes tilskud og bruttodriftsudgiften for den plads, dit barn benytter. 
  • Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i anden kommune er højere end i Norddjurs kommune, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i Norddjurs kommune.