Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud er et tilbud til familier med skæve arbejdstider

Kombinationstilbuddet er et tilbud til enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning beror i lighed med privat pasning som udgangspunkt på en privatretlig aftale, der indgås mellem forældre og en fleksibel passer. 

Brochure om kombinationstilbud

Ansøgninger, herunder ansøgning om tilskud til fleksibel pasning kan fås ved henvendelse til Skole- og dagtilbudsafdelingen på 89 59 11 40.