Send regnskabsskema

Regnskabsskema mv.

Har jeres forening tidligere modtaget støtte fra frivilligpuljen, så husk at udfylde og indsende regnskabsskema.

Frist for indsendelse af regnskabsskema er den 24. februar, hvis I har fået støtte i foråret.

Frist for indsendelse af regnskabsskema er den 1. juni, hvis I har fået støtte i efteråret.

Regnskabsskema kan udfyldes her

Skemaet skal kun omhandle anvendelsen af §§ 18 og 79 tilskud fra Norddjurs Kommune.

Der skal ikke medsendes kvitteringer m.v. Forvaltningen kan dog efterfølgende indhente dokumentation for udgifterne, såfremt det skønnes nødvendigt. 

Modtagne beløb skal anvendes indenfor den periode, de er bevilget i. Kan dette ikke lade sig gøre, skal der som udgangspunkt ske en tilbagebetaling af beløbet. Der kan dog fremsendes en konkret og begrundet ansøgning om overførsel.

Kontakt

Velfærdssekretariatet