Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevilling og fastsætter åbningstider.

Bevillingsnævnet nedsættes i henhold til restaurationsloven.

Bevillingsnævnet består af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og op til 6
andre medlemmer.

Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være
medlemmer af nævnet.

Medlemmer af bevillingsnævnet:

  • Kasper Juncher Bjerregaard (V)
  • Benny Hammer (C)

  • Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger)

  • Jens Meilvang (I) (Sagkyndigt medlem)

  • Ulf Harbo (Ø)

  • Frede Frandsen (A)

  • Kasper Vindbjerg (F)

  • Finn Nielsen, Østjyllands Politi

 

Kontakt

Norddjurs Kommune