Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevilling og fastsætter åbningstider.

Bevillingsnævnet nedsættes i henhold til restaurationsloven.

Bevillingsnævnet består af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren og op til 6
andre medlemmer.

Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være
medlemmer af nævnet.

Medlemmer af bevillingsnævnet:

  • Kasper Juncher Bjerregaard (V)
  • Benny Hammer (C)

  • Jens Kannegaard Lundager (D)

  • Jens Meilvang (I)

  • Ulf Harbo (Ø)

  • Frank Brogaard (A)

  • Kasper Vindbjerg (F)

 

Kontakt

Norddjurs Kommune