Offentliggørelse af partistøtte

Læs mere om partistøtte.

Ifølge § 1 i Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. er det lovens formål at støtte det politiske arbejde her i landet såvel på landsplan som på regionalt og kommunalt plan.

Ifølge lovens § 4 har en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen.

Tilskuddet udgør i 2022 7,75 kr. for hver stemme kandidatlisten har fået ved valget.

I Norddjurs Kommune modtager kandidatlisternes repræsentant til de støtteberettigede partier hvert år en ansøgningsformular, som skal udfyldes og returneres til kommunen.

Kommunerne er med virkning fra 1. juli 2017 forpligtet til at offentliggøre de erklæringer, der ligger til grund for udbetalingen af tilskuddet, jf. lovens §11d.

2023

Kontakt

Norddjurs Kommune