Indsend borgerforslag

Du har som borger mulighed for løbende at indsende gode ideer og budgetforslag til Norddjurs Kommune.
Det er muligt at indsende borgerforslag frem til den 1. september 2023.
De indsendte borgerforslag kan læses nederst på denne side.

Kommunalbestyrelsen har den 18. juni 2019 vedtaget, at der på hjemmesiden åbnes op for, at borgere kan indsende konkrete budgetforslag. I år er der åbent for indsendelse af forslag frem til den 1. september 2023.

Disse budgetforslag må ikke forveksles med høringssvar til budgetforslag for 2024-2027, som kan indsendes i den planlagte høringsperiode, som løber fra 2. til 15. september 2023.

Ved åbning for indsendelse af budgetforslag er det samtidig besluttet, at det vil være op til det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem eller forvaltningen at anvende forslagene i de situationer, hvor det vil være relevant. Derfor vil du som afsender ikke kunne forvente en tilbagemelding på det indsendte forslag.

Når et budgetforslag offentliggøres af Norddjurs Kommune, må der ikke indgå fortrolige eller følsomme personoplysninger.

Dette kan eksempelvis være helbredsoplysninger, økonomiske forhold, arbejds- og uddannelsesforhold eller navn og adresse. Dette betyder, at budgetforslag, som indeholder dette, ikke vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Budgetforslagene vil dog stadigvæk indgå som bidrag til budgetarbejdet.

Oplysningspligt

Norddjurs Kommune har pligt til at oplyse dig om en række forhold, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan finde Norddjurs Kommunes oplysningspligt på følgende side:

Databeskyttelse og oplysningspligt

Her kan du læse mere om, hvordan Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger.

Indsendelse af forslag

Der er lukket for indsendelse af borgerforslag.

Se indsendte borgerforslag

Her har du mulighed for at læse de indsendte borgerforslag til budget 2024-2027.

Der er indkommet 2 forslag til budgettet.

Forslag:

Jeg vil gerne foreslå at man sætter et beløb af til der bliver taget kontakt til borger med verserende sagsbehandling hver 14 dag. Evt på sms, eller mail. 

Også selv om der måske ikke er noget nyt i den pågældende sag. Så undgår man at borgerne føler sig glemt og bruger meget energi og tid på at kontakte kommunen unødigt.

Det vil efter min overbevising give en besparelse ved at minimere spildtid, hos omstillingen og sagsbehandler der bliver “forstyrret” mindre. 

ØK og KB har tidligere været positivt indstillet overfor ideen. Men forvaltningen krævede flere resurser/midler/penge, hvis de skulle prøve det af.

 

Relevant udvalgsområde: Økonomiudvalget

Forslag:

Kørsel af brugere i team 68 er sparret væk, det ville være godt, hvis kørslen blev obligatorisk igen,

 

Relevant udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Forslag:

For det første så har I skjult muligheden for at indsende borgerforslag alt for godt - det skulle have ligget på startsiden under hele perioden - man skal klikke sig noget langt ind for at finde den og så skal man lige vide den kan findes!

Jeg vil foreslå at man I alle forvaltninger hvor der foregår sagsbehandling sikres at det er den samme sagsbehandler/socialrådgiver der følger borgeren. Det relationelle skal man på ingen måde underkender og der går ALT for mange ressourcer med at sætte sig ind i en borgers situation og journal. Så længe man har sig delt op inden for nogle overordnede områder, f.eks. børn, unge, sygedagpenge etc. - så kan man nok søge/sparre sig til viden omkring lovgivning. Det der først og fremmest er vigtigt for en som borger er at man føler sig set og hørt, bliver inddraget og at man opnår tillid til den person som sagsbehandler på noget der har stor indflydelse på ens hverdag og liv. Jeg tror også man kan spare en del penge og effektivisere sagsbehandlingen ved at det ikke skal skifte hænder så mange gange - det går der meget tid med og tid koster penge!

 

Relevant udvalgsområde: generelt

Forslag:

Der vil kunne spares mange penge hvis der ikke hele tiden blev ændret i IT procedurer/programmer! Sikre centrale investeringer i IT, så det ikke er de enkelt budgetter der skal følge med til det, så ville der nok heller ikke bliver skiftet system så tit. De decentrale budgetter kan ikke følge med.
Når der også samtidig er et ønske om at mere skal foregå virtuelt, kræver det også ordentligt system til at kunne arbejde online, det er heller ikke tilfældet nu. Samtidig er der behov for ordentlig vejledning og undervisning hvis der endelig skiftes systemer. Der går sindssygt mange mandetimer på at sidde og klikke og klikke og klikke i diverse programmer...! Lad os hellere få de klik ud hos borgerne fremfor bag computerskærmene. Altså vil der være penge at spare, ved at få lidt mere styr på ovenstående!

Relevant udvalgsområde: generelt

Forslag:

Der burde ved alle byskilte være noget der sikrer at farten sænkes. På vores vej Hevringvej ind i Ørsted, kommer folk blæsende både når de kører ind og ud af byen. Det er farligt for vores børn når de færdes på vejene, ja også for os andre og jeg tænker mange andre byer har samme problem.

Relevant udvalgsområde: Miljø- og teknikudvalget

Kontakt Norddjurs Kommune

Britt Kjeldsen
Økonomikonsulent
Økonomi og indkøb